chim săn mồi diều trắng

THU QUI HIEM

Lữ khách
#1
Chim săn mồi

Nhà đang có vài cặp chim săn mồi cần bán chim nuôi lòng từ nhỏ nên mua về k sợ lạ lòng bỏ ăn mình có diều trắng , ó đại bàn con thì fải đặt hàng trước nha cu xanh , cu cườm v v v

Cu xanh 300.000 cặp trống mái biết gáy nha
Cu cườm 150.000 cặp trống mái
Diều hâu trắng 800.000 cặp trống mái
Chích cồ 200.000 con lớn 500g
Quốc 250.000 cặp trống mái đức 0986126066 thành phố xa đéc
iviet.Com-Chim_cat_3.jpg[/IMG] [/IMG]
 

#2
Chim săn mồi

Nhà đang có vài cặp chim săn mồi cần bán chim nuôi lòng từ nhỏ nên mua về k sợ lạ lòng bỏ ăn mình có diều trắng , ó đại bàn con thì fải đặt hàng trước nha cu xanh , cu cườm v v v

Cu xanh 300.000 cặp trống mái biết gáy nha
Cu cườm 150.000 cặp trống mái
Diều hâu trắng 800.000 cặp trống mái
Chích cồ 200.000 con lớn 500g
Quốc 250.000 cặp trống mái đức 0986126066 thành phố xa đéc
iviet.Com-Chim_cat_3.jpg[/IMG] [/IMG]
Đánh dấu.........