CHIM TRĨ DỎ GIỐNG

  • Thread starter Tuantthanh
  • Ngày gửi
T

Tuantthanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VAN THANH 0985277344
- Địa chỉ: NHAN NGHIA LY NHAN HA NAM
- Tel, Fax: 0985277344 ::: FaX ::: FaX
- email: nguyen_thanh.2010@YAHOO.COM.vn
================================

TRANG TRAI CHUNG TOI DANG CO GIONG CHIM TRI DO 7 MAU BAN .CO DAY DU CAC CHUNG LOAI&nbsp;&nbsp; TU VAN KY THUAT NUOI THEO CONG NGHE HIEN DAI NHAT <br />
 

Top