chim vẹt cảnh

  • Thread starter tuancoi
  • Ngày gửi
T

tuancoi

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuan
- Địa chỉ: Gia lâm - hà Nội
- Tel, Fax: 0984377000
- email: tuannv77@yahoo.com.vn
================================

<p>T&ocirc;i rất th&iacute;ch vẹt cảnh c&aacute;c loại, t&ocirc;i cũng mua mấy con về nu&ocirc;i nhưng đều chết hoặc bị ốm. Ai c&oacute; vẹt nu&ocirc;i thuần rồi ban t&ocirc;i mấy con để nu&ocirc;i. tiện đ&acirc;y chi gi&uacute;p t&ocirc;i c&aacute;ch nu&ocirc;i v&agrave; thức ăn của vẹt. </p><p>Ai ở H&agrave; Nội thi li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i qua Dt:0984377000. Anh tuấn <br /></p>
 

Top