Cho thuê đất nông nghiệp

  • Thread starter Hoàng Thị Yên
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hoàng Thị Yên

Guest
#1
<p>Xin ch&agrave;o mọi người!</p><p>T&ocirc;i c&oacute; 15ha đất rừng nằm dọc theo con suối rất đẹp. Đất tốt, đang c&oacute; 1 rừng th&ocirc;ng 4ha, 3ha rừng tự nhi&ecirc;n v&agrave; 4ha đất kh&aacute; bằng hiện đang c&oacute; 700 gốc vải v&agrave; 200 gốc hồng. C&oacute; thể sử dụng l&agrave;m trang trại hoặc xưởng chế biến (đ&atilde; ủi bằng phảng 2500m2).</p><p>Gi&aacute; thu&ecirc; l&agrave; 300.000đ/ha, thời gian thu&ecirc; kh&ocirc;ng q&uacute;a 20 năm</p><p>Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: 0988 173 188 <br /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Thị Yên
- Địa chỉ: Thôn Lâm Hộ - xã Thanh Lâm - Mê Linh - Hà Nội
- Tel, Fax: 0988173188
- email: badinhgreen@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx