Cho thuê lại trang trại tại Tp- HCM

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

nghiepdu

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nghiepdu
- Địa chỉ: 45D, tổ 35, KP2, P TCH, Q12.
- Tel, Fax: 0986 588 555 ::: FaX
- email: trancuc45@yahoo.com
================================

V&igrave; l&yacute; do chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c t&ocirc;i tạm thời g&aacute;c lại sự đam m&ecirc;! Trại &quot;Nh&iacute;m C&uacute;c&quot; kh&ocirc;ng người tr&ocirc;ng coi cần b&aacute;n 20 cặp nh&iacute;m SS, trưởng th&agrave;nh v&agrave; cho thu&ecirc; trại(c&oacute; ph&ograve;ng lưu tr&uacute; cho 2 ngừời), hiện đ&atilde; c&oacute; 33 chuồng, c&oacute; thể n&acirc;ng cấp 50 chuồng! Địa điểm thuận lợi cung cấp đầy đủ thức ăn cho nh&iacute;m(c&aacute;ch chợ đầu mối 5 ph&uacute;t xe m&aacute;y). Ưu ti&ecirc;n người thu&ecirc; trại, Nh&iacute;m c&oacute; thể mua theo khả năng. <br />
 

phungocvo

Thành viên mới
#2
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nghiepdu
- Địa chỉ: 45D, tổ 35, KP2, P TCH, Q12.
- Tel, Fax: 0986 588 555 ::: FaX
- email: trancuc45@yahoo.com
================================

Vì lý do chuyển công tác tôi tạm thời gác lại sự đam mê! Trại "Nhím Cúc" không người trông coi cần bán 20 cặp nhím SS, trưởng thành và cho thuê trại(có phòng lưu trú cho 2 ngừời), hiện đã có 33 chuồng, có thể nâng cấp 50 chuồng! Địa điểm thuận lợi cung cấp đầy đủ thức ăn cho nhím(cách chợ đầu mối 5 phút xe máy). Ưu tiên người thuê trại, Nhím có thể mua theo khả năng.
Anh thuê trại của anh với giá bao nhiêu/ tháng? Thân.
 

nghiepdu

Lữ khách
#3
Trả hàng tháng 4t/tháng trả, trả 6 tháng 3.5t/t. Ban có thể ghé thăm thực tế.
---------------
- Tên DN/Cá nhân: nghiepdu
- Địa chỉ: 45D, tổ 35, KP2, P TCH, Q12.
- Tel, Fax: 0986 588 555 ::: FaX
- email: trancuc45@yahoo.com
================================

Vì lý do chuyển công tác tôi tạm thời gác lại sự đam mê! Trại "Nhím Cúc" không người trông coi cần bán 20 cặp nhím SS, trưởng thành và cho thuê trại(có phòng lưu trú cho 2 ngừời), hiện đã có 33 chuồng, có thể nâng cấp 50 chuồng! Địa điểm thuận lợi cung cấp đầy đủ thức ăn cho nhím(cách chợ đầu mối 5 phút xe máy). Ưu tiên người thuê trại, Nhím có thể mua theo khả năng.
 
Last edited:

nghiepdu

Lữ khách
#4
Tạm thời gác lại sự đam mê!

- Tên DN/Cá nhân: nghiepdu
- Địa chỉ: 45D, tổ 35, KP2, P TCH, Q12.
- Tel, Fax: 0986 588 555 ::: FaX
- email: trancuc45@yahoo.com
================================

Vì lý do chuyển công tác tôi tạm thời gác lại sự đam mê! Trại "Nhím Cúc" không người trông coi cần bán 20 cặp nhím SS, trưởng thành và cho thuê trại(có phòng lưu trú cho 2 ngừời), hiện đã có 33 chuồng, có thể nâng cấp 50 chuồng! Địa điểm thuận lợi cung cấp đầy đủ thức ăn cho nhím(cách chợ đầu mối 5 phút xe máy). Ưu tiên người thuê trại, Nhím có thể mua theo khả năng.[/quote]
 

nghiepdu

Lữ khách
#6
Tạm thời gác lại đam mê!

Tên DN/Cá nhân: nghiepdu
- Địa chỉ: 45D, tổ 35, KP2, P TCH, Q12.
- Tel, Fax: 0986 588 555 ::: FaX
- email: trancuc45@yahoo.com
================================

Vì lý do chuyển công tác tôi tạm thời gác lại sự đam mê! Trại "Nhím Cúc" không người trông coi cần bán 20 cặp nhím SS, trưởng thành và cho thuê trại(có phòng lưu trú cho 2 ngừời), hiện đã có 33 chuồng, có thể nâng cấp 50 chuồng! Địa điểm thuận lợi cung cấp đầy đủ thức ăn cho nhím(cách chợ đầu mối 5 phút xe máy). Ưu tiên người thuê trại, Nhím có thể mua theo khả năng.
 

nghiepdu

Lữ khách
#7
Tạm thời gác lại đam mê!

Tên DN/Cá nhân: nghiepdu
- Địa chỉ: 45D, tổ 35, KP2, P TCH, Q12.
- Tel, Fax: 0986 588 555 ::: FaX
- email: trancuc45@yahoo.com
================================

Vì lý do chuyển công tác, tôi tạm thời gác lại sự đam mê! Trại "Nhím Cúc" không người trông coi cần bán nhím sinh sản, trưởng thành và cho thuê trại(có phòng lưu trú cho 2 ngừời), hiện đã có 33 chuồng, có thể nâng cấp 50 chuồng! Địa điểm thuận lợi cung cấp đầy đủ thức ăn cho nhím(cách chợ đầu mối 5 phút xe máy). Ưu tiên người thuê trại, Nhím có thể mua theo khả năng.
 

Last edited:

nghiepdu

Lữ khách
#10
Tạm thời gác lại đam mê!

Tên DN/Cá nhân: nghiepdu
- Địa chỉ: 45D, tổ 35, KP2, P TCH, Q12.
- Tel, Fax: 0986 588 555 ::: FaX
- email: trancuc45@yahoo.com
================================

Vì lý do chuyển công tác, tôi tạm thời gác lại sự đam mê! Trại "Nhím Cúc" cần bán nhím sinh sản, trưởng thành và cho thuê trại(có phòng lưu trú cho 2 ngừời), hiện đã có 33 chuồng, có thể nâng cấp 50 chuồng! Địa điểm thuận lợi cung cấp đầy đủ thức ăn cho nhím(cách chợ đầu mối 5 phút xe máy). Ưu tiên người thuê trại, Nhím có thể mua theo khả năng.
 
Last edited:

nghiepdu

Lữ khách
#11
Cho thuê trại nhím tại Tp- HCM

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nghiepdu
- Địa chỉ: 45D, tổ 35, KP2, P TCH, Q12.
- Tel, Fax: 0986 588 555 ::: FaX
- email: trancuc45@yahoo.com
================================

Vì lý do chuyển công tác tôi tạm thời gác lại đam mê! Trại "Nhím Cúc" cần bán nhím và cho thuê trại(có phòng lưu trú cho 2 ngừời), địa điểm thuận lợi cung cấp thức ăn cho nhím(cách chợ đầu mối 5 phút xe máy). Ưu tiên người thuê trại, Nhím có thể mua theo nhu cầu.
 
Last edited:

nghiepdu

Lữ khách
#12
Bán Nhím Và Cho Thuê Trại.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:
- Tên DN/Cá nhân: nghiepdu
- Địa chỉ: 45D, tổ 35, KP2, P TCH, Q12.
- Tel, Fax: 0986 588 555 ::: FaX
- email: trancuc45@yahoo.com
================================

Vì lý do chuyển công tác tôi tạm thời gác lại đam mê! Trại "Nhím Cúc" cần bán nhím và cho thuê trại(có phòng lưu trú cho 2 ngừời), địa điểm thuận lợi cung cấp thức ăn cho nhím(cách chợ đầu mối 5 phút xe máy). Ưu tiên người thuê trại, Nhím có thể mua theo nhu cầu.
 

anh Cuội

Nhà nông nghiệp dư
#13
Trang trại của bác rộng bao nhiêu ha vậy? Bác cho cái bảng giá nhé, và thời hạn bác cho thuê mấy năm?
 

hatran

Lữ khách
#14
Bán Nhím Và Cho Thuê Trại.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:
- Tên DN/Cá nhân: nghiepdu
- Địa chỉ: 45D, tổ 35, KP2, P TCH, Q12.
- Tel, Fax: 0986 588 555 ::: FaX
- email: trancuc45@yahoo.com
================================

Vì lý do chuyển công tác tôi tạm thời gác lại đam mê! Trại "Nhím Cúc" cần bán nhím và cho thuê trại(có phòng lưu trú cho 2 ngừời), địa điểm thuận lợi cung cấp thức ăn cho nhím(cách chợ đầu mối 5 phút xe máy). Ưu tiên người thuê trại, Nhím có thể mua theo nhu cầu.
 

hatran

Lữ khách
#15
Bán Nhím Và Cho Thuê Trại.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:
- Tên DN/Cá nhân: nghiepdu
- Địa chỉ: 45D, tổ 35, KP2, P TCH, Q12.
- Tel, Fax: 0986 588 555 ::: FaX
- email: trancuc45@yahoo.com
================================

Vì lý do chuyển công tác tôi tạm thời gác lại đam mê! Trại "Nhím Cúc" cần bán nhím và cho thuê trại(có phòng lưu trú cho 2 ngừời), địa điểm thuận lợi cung cấp thức ăn cho nhím(cách chợ đầu mối 5 phút xe máy). Ưu tiên người thuê trại, Nhím có thể mua theo nhu cầu.
 

hatran

Lữ khách
#17
Cho thuê trại nhím tại Tp- HCM

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:
- Tên DN/Cá nhân: nghiepdu
- Địa chỉ: 45D, tổ 35, KP2, P TCH, Q12.
- Tel, Fax: 0986 588 555 ::: FaX
- email: trancuc45@yahoo.com
================================

Vì lý do chuyển công tác tôi tạm thời gác lại đam mê! Trại "Nhím Cúc" cần bán nhím và cho thuê trại(có phòng lưu trú cho 2 ngừời), địa điểm thuận lợi cung cấp thức ăn cho nhím(cách chợ đầu mối 5 phút xe máy). Ưu tiên người thuê trại, Nhím có thể mua theo nhu cầu.
 

hatran

Lữ khách
#18
Bán Nhím Và Cho Thuê Trại.

Bác chủ thớt chỉ cần lập 1 nick là đủ bác à.
Tôi đi ct vi ko the nhớ password nick nghiepdu nên ko vào được do đó tạo tiếp nick bạn thông cảm nha!
 

nghiepdu

Lữ khách
#19
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:
- Tên DN/Cá nhân: nghiepdu
- Địa chỉ: 45D, tổ 35, KP2, P TCH, Q12.
- Tel, Fax: 0986 588 555 ::: FaX
- email: trancuc45@yahoo.com
================================

Vì lý do chuyển công tác tôi tạm thời gác lại đam mê! Trại "Nhím Cúc" cần bán nhím và cho thuê trại(có phòng lưu trú cho 2 ngừời), địa điểm thuận lợi cung cấp thức ăn cho nhím(cách chợ đầu mối 5 phút xe máy). Ưu tiên người thuê trại, Nhím có thể mua theo nhu cầu.
Trại 33 chuồng, có thể nuôi nhím, dúi...địa điểm thuận lợi cung cấp thức ăn cho vật nuôi(cách chợ đầu mối 5 phút xe máy). Cần cho thuê trại từ 1 đến 5 năm (nhím đã bán hết)
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top