Chọn con giống và lựa chọn chuồng trại trong chăn nuôi THỎ

  • Thread starter TienDung_68
  • Ngày gửi
Chào ACE Agriviet tôi xin mọi người tư vấn giúp tôi nên chọn nuôi loại con giống thỏ nào trong các giống sau đây.
Thỏ <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:State w:st="on"><st1:place w:st="on">California</st1:place></st1:State>Khối lượng trưởng thành: 5.5 – 6.0 Kg Số con sơ sinh/lứa: 6-7 con Số lưa/năm: 5-6 lứa Khối lượng giết thịt (3 tháng tuổi ): 2.3 – 3 kg
Thỏ Pháp
Khối lượng trưởng thành: 5.5 – 6.0 Kg Số con sơ sinh/lứa: 7-8 con Số lưa/năm: 5.0 -5.5 lứa Khối lượng giết thịt (3 tháng tuổi ): 2.5 – 3 kg
Thỏ Newzealand<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p>Khối lượng trưởng thành: 5.5 – 6.0 Kg Số con sơ sinh/lứa: 5 – 7.0 con Số lưa/năm: 5.0 -7.0 lứa Khối lượng giết thịt (3 tháng tuổi ): 2.3 – 3 kg</o:p>
<o:p>Và lựa chọn kiểu chuồng nào là hợp lý trong các kiểu chuồng sau:</o:p>
<o:p>KT(2x0,7x0,5)m đối với chuồng nuôi từ 8-10 thỏ từ 6 tuần tuôi đến 4 tháng tuổi</o:p>
<o:p>KT(0,7x0,7x0,5)m cho chuồng nuôi thỏ bố mẹ.</o:p>
<o:p>Hay KT(0,7x0,5x0,35)m nuôi thỏ bố mẹ và cả thỏ thịt.</o:p>
<o:p>Mong mọi người có kiinh nghiệm chỉ giáo giúp tôi. Vì tôi chưa nuôi con thỏ bao giừo nên giờ bước vào nên bõ ngỡ lắm.</o:p>
<o:p>Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người </o:p>
<o:p>Xin chân thành cảm ơn.</o:p>

---------------
Chào ACE Agriviet tôi xin mọi người tư vấn giúp tôi nên chọn nuôi loại con giống thỏ nào trong các giống sau đây.
Thỏ ffice:smarttags" /><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
<st1:place w:st="on">California</st1:place></st1:State>
Khối lượng trưởng thành: 5.5 – 6.0 Kg Số con sơ sinh/lứa: 6-7 con Số lưa/năm: 5-6 lứa Khối lượng giết thịt (3 tháng tuổi ): 2.3 – 3 kg
Thỏ Pháp
Khối lượng trưởng thành: 5.5 – 6.0 Kg Số con sơ sinh/lứa: 7-8 con Số lưa/năm: 5.0 -5.5 lứa Khối lượng giết thịt (3 tháng tuổi ): 2.5 – 3 kg
Thỏ Newzealandffice:eek:ffice" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com<img src=" /><o:p></o:p>
<o:p>Khối lượng trưởng thành: 5.5 – 6.0 Kg Số con sơ sinh/lứa: 5 – 7.0 con Số lưa/năm: 5.0 -7.0 lứa Khối lượng giết thịt (3 tháng tuổi ): 2.3 – 3 kg</o:p>
<o:p>Và lựa chọn kiểu chuồng nào là hợp lý trong các kiểu chuồng sau:</o:p>
<o:p>KT(2x0,7x0,5)m đối với chuồng nuôi từ 8-10 thỏ từ 6 tuần tuôi đến 4 tháng tuổi</o:p>
<o:p>KT(0,7x0,7x0,5)m cho chuồng nuôi thỏ bố mẹ.</o:p>
<o:p>Hay KT(0,7x0,5x0,35)m nuôi thỏ bố mẹ và cả thỏ thịt.</o:p>
<o:p>Mong mọi người có kiinh nghiệm chỉ giáo giúp tôi. Vì tôi chưa nuôi con thỏ bao giừo nên giờ bước vào nên bõ ngỡ lắm.</o:p>
<o:p>Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người </o:p>
<o:p>Xin chân thành cảm ơn.</o:p>
 Last edited:
HienBeo

HienBeo

Nhanong.Com
Bác Edit lại cho mọi người dể đọc với. Lặp lại 2 lần và bể chữ khó đọc quá
 

Quảng cáoTop