chon huong vat nuoi lam giau moi cua ba con

#1
cung cẩp giổng chồn huỏng (cầy huong) nểu bà con nào có nhu câù chăn nuôi loại vật này xin liên hệ vói chúng tôi theo dc sau

thôn 10;thổng nhẩt;bù đăng;bình phúoc

rẩt vui khi duọc chia sẻ kinh nghiện vói tẩt cả bà con theo ;điạ chĩ trên mọi thắc mắc gọi về ;sdt;

01634514241

đế đuọc tu vấm cảm on bà con đã tin vào chúng tôi

Link: http://agriviet.com/home/threads/69...-voi-huong-giong-tai-binh-phuoc#ixzz1en1DpSIM