Chủ đề: Có chồn nhung đen bán giá cả tốt : 0984848472

  • Thread starter Nguyá»…n Văn Đồng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Văn Đồng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Đồng
- Địa chỉ: Xương Lâm - Lạng Giang - Bắc Giang.
- Tel, Fax: 0984848472 ::: FaX
- email: donghuyen123472@yahoo.com .
================================

<span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10pt"><img title="Kiss" alt="Kiss" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-kiss.gif" border="0" />Chồn nhung đen l&agrave; con vật rất rễ nu&ocirc;i, ăn tạp thức ăn l&agrave;: rau, cỏ,.....rất c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế. </span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10pt">Đặc biệt l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; bệnh tật g&igrave;, con nhỏ của t&ocirc;i cũng cho n&oacute; ăn được; nu&ocirc;i con Chồn nhung đen n&agrave;y thấy rất th&iacute;ch v&igrave; đầu v&agrave;o th&igrave; bằng 0 m&agrave; nu&ocirc;i th&igrave; kh&ocirc;ng kh&oacute; như c&aacute;c loại con vật kh&aacute;c. <p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10pt">Anh chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo số đt: <strong>0984.84.84.72.&nbsp;&nbsp; cảm ơn nhiều , hẹn gặp lại nha.<img title="Laughing" alt="Laughing" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" /></strong><p>&nbsp;</p></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top