Chủ đề: Cung cấp Saponin, bán saponin, tea seed powder, chất diệt cá tạp.kích thích tôm lột vỏ, di

  • Thread starter nhancd07cs
  • Ngày gửi
N

nhancd07cs

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Nhân
- Địa chỉ: 40/8A, đường Đặng Thúc Vịnh, ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hốc Môn, Tp HCM
- Tel, Fax: 0936 124 133 ::: FaX 3710 9880
- email: dang.nhan9@gmail.com
================================

<strong><span style="font-size: 18pt; color: black; font-family: Tahoma">C&ocirc;ng ty TNHH Thi&ecirc;n An Đạt chuy&ecirc;n nhập khẩu, cung cấp sỉ v&agrave; lẻ saponin th&agrave;nh phẩm (bao 10kg) v&agrave; nguy&ecirc;n liệu (bao 50kg) d&ugrave;ng diệt c&aacute; tạp, g&acirc;y m&agrave;u nước ao trong ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, k&iacute;ch th&iacute;ch t&ocirc;m lột vỏ, diệt ốc bươu v&agrave;ng trong ruộng l&uacute;a,....</span></strong><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-size: 18pt; color: black; font-family: Tahoma">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></strong><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-size: 18pt; color: black; font-family: Tahoma">C&ocirc;ng ty TNHH Thi&ecirc;n An Đạt</span></strong><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span><font face="Tahoma"><strong><span style="font-size: 18pt; color: black; font-family: '#mce_temp_font#'; mso-bidi-font-family: Tahoma">Đc: 40/8A, đường Đặng Thúc Vịnh, ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Th&ocirc;n, huy&ecirc;̣n H&ocirc;́c M&ocirc;n, Tp HCM.</span></strong><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span></font><strong><span style="font-size: 18pt; color: black; font-family: Tahoma">Tell: (08) 3710 9881</span></strong><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-size: 18pt; color: black; font-family: Tahoma">Fax: 3710 9880</span></strong><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-size: 18pt; color: black; font-family: Tahoma">Email: </span></strong><span style="color: black"><a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=mailto:dang.nhan9@gmail.com"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma">dang.nhan9@gmail.com</span></strong></a><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-size: 18pt; color: black; font-family: Tahoma">Call: </span></strong><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: blue; font-family: Tahoma">0936 124 133 (Mr. Nh&acirc;n)</span></u></strong><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span>
 

Top