Chủ đề: D DGS, BA NANH GIA CUC SOC HANG NHA

  • Thread starter vulongphat
  • Ngày gửi
Xin chao

Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng giá 1 số mặt hàng sau:

DDGS – US: Giá 5,250 VND/kg. Hàng đóng bao 50kg, trừ bi 0.1 kg/bao. Tại kho Đồng Nai

Ba nanh – US: Giá 9,000 VND/kg. Hàng đóng bao 50 kg, trừ bi 0.1 kg /bao. Tại kho Đồng Nai

Trân trọng
liên hệ sdt:0972 786 555, 01216 072 072
mail:vulongphat2010@yahoo.com.vn
VU LONG PHAT TRADING IMPORT-EXPORT CO.,LTD
 


Bài viết tương tựTop