Chùm ảnh BỒ CÂU GÀ

  • Thread starter Cuong_CanTho
  • Ngày gửi
C

Cuong_CanTho

Lữ khách
#1
Hiện mình có cung cấp bồ câu gà mỹ trọng lượng lớn và đẹp.
- Cặp bồ câu 2 tháng tuổi trọng lượng 1.2-1.5kg/ cặp.
- Cặp bồ câu bố mẹ trọng lượng khoảng 1.7kg/ cặp.
Rất mong được đón tiếp anh em
đến trao đổi kinh nghiệm và mua bán.
Liên hệ Cường, sđt: 0939112900
Địa chỉ: Tp Cấn Thơ
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC1.upanh.com%2F27.660.34933380.Wqa0%2Fbocaugabocaugaphap2.jpg&hash=c04c535a6c658cbf044f4e3ef71e2a39

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC4.upanh.com%2F27.660.34933383.w6e0%2Fbocaugabocaugaphap3.jpg&hash=65a2790566fc912e99c4df75a39d9b29

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC1.upanh.com%2F27.660.34933440.wCe0%2Fbocaugabocaugaphap21.jpg&hash=29db36cb3f7f9b501ae5a90464875e38

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC6.upanh.com%2F27.660.34933445.C8a0%2Fbocaugabocaugaphap22.jpg&hash=f545db4daf3fa82e893922ccfa1a2bb9

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC8.upanh.com%2F27.660.34933447.2jF0%2Fbocaugabocaugaphap23.jpg&hash=e3b22d1bae744d33c91d202ac90f3e22

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC0.upanh.com%2F27.660.34933449.vAs0%2Fbocaugabocaugaphap24.jpg&hash=820d470cd5a5e4dff53e751c4eae5a23

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC3.upanh.com%2F27.660.34933452.G5N0%2Fbocaugabocaugaphap25.jpg&hash=3fdb7057bd692e636b627c9753281618

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC5.upanh.com%2F27.660.34933454.39F0%2Fbocaugabocaugaphap26.jpg&hash=8795039369388fc3add2aa6dc9357ab6

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC6.upanh.com%2F27.660.34933455.aYy0%2Fbocaugabocaugaphap27.jpg&hash=059befa612cfd08e8d6157f5a936bd03

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC8.upanh.com%2F27.660.34933457.RZe0%2Fbocaugabocaugaphap28.jpg&hash=4f32d533e4eda7cbabe360e97be1e90f

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC5.upanh.com%2F27.660.34933464.ZCL0%2Fbocaugabocaugaphap29.jpg&hash=4af730ea27352fc30ad82b0ed15f6208

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC8.upanh.com%2F27.660.34933467.uRq0%2Fbocaugabocaugaphap30.jpg&hash=38bebba854dd17610506d0896cc78331

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC7.upanh.com%2F27.660.34933476.CAn0%2Fbocaugabocaugaphap31.jpg&hash=eb57fe345887def7c4095cc869157952

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC2.upanh.com%2F27.660.34933481.bi30%2Fbocaugabocaugaphap32.jpg&hash=a5ee3a56271c30e36c3da103083c7f1d

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC6.upanh.com%2F27.660.34933485.OmF0%2Fbocaugabocaugaphap33.jpg&hash=2f60af98bdf33bd2229d35c20a21aa8d

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC8.upanh.com%2F27.660.34933487.8F0%2Fbocaugabocaugaphap34.jpg&hash=258a738021901ff0048761ee55c6c8d4

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC9.upanh.com%2F27.660.34933488.iFI0%2Fbocaugabocaugaphap35.jpg&hash=be475d319349164b0404a54af8ee271f

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC0.upanh.com%2F27.660.34933489.5Bl0%2Fbocaugabocaugaphap36.jpg&hash=ed567673839e513930ab8bcfb33d6752

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC2.upanh.com%2F27.660.34933491.1up0%2Fbocaugabocaugaphap37.jpg&hash=bf566e2709b4462c48186344e09a928a

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC5.upanh.com%2F27.660.34933494.X2t0%2Fbocaugabocaugaphap38.jpg&hash=1c8ee76ef68e119a089f93302fe6f343

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcC6.upanh.com%2F27.660.34933495.sgn0%2Fbocaugabocaugaphap39.jpg&hash=a646cfb1e87f3317e95bb2bb4cedf8e5
 

Đối tácTop