Vườn rau @ Chùm Ảnh một số nhà màng ( đã trồng cây bên trong )

Ảnh mình đi thăm 1 số nhà màng mà mình có cơ hội vào thăm quan. Các bạn cùng xem. Nếu thăm được nhà màng nào thì mình sẽ up liên tục ở topic này

0bc91d8605a9eaf7b3b8.jpg
098dc09d24b2cbec92a3.jpg
355e6cb7889867c63e89.jpg
810bc1f625d9ca8793c8.jpg
6129edace2830ddd5492.jpg
7033d331371ed840810f.jpg
54440ad702f8eda6b4e9.jpg
592948dfacf043ae1ae1.jpg
82392820cc0f23517a1e.jpg
23719752737d9c23c56c.jpg
 

Bình luận

#21
Hôm nay đi thăm lại nhà màng sau hơn 2 tháng. tình hình là cỏ đã mọc cao hơn rau. cà chua đã rụng thối ko ai nhặt. cây thối,lá héo ko ai chăm sóc. có vấn đề thật rồi. mình lại nghĩ là đầu ra thôi. hiện tại giá rau đang rẻ. Hoặc cũng có thể doanh nghiệp ko tâm huyết. chỉ dựng nhà để xin rót vốn thôi.....
 
#23
Hôm nay đi thăm lại nhà màng sau hơn 2 tháng. tình hình là cỏ đã mọc cao hơn rau. cà chua đã rụng thối ko ai nhặt. cây thối,lá héo ko ai chăm sóc. có vấn đề thật rồi. mình lại nghĩ là đầu ra thôi. hiện tại giá rau đang rẻ. Hoặc cũng có thể doanh nghiệp ko tâm huyết. chỉ dựng nhà để xin rót vốn thôi.....
Kiểu đầu tư xin tiền dự án của Các bác bên khcn và NN
 
Top