Chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ - 0945.001.005

  • Thread starter chungnhanquocgia
  • Ngày gửi
chungnhanquocgia

chungnhanquocgia

Lữ khách
#1
CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÂN BÓN HỮU CƠ
Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, Bộ Công thương được giao quản lý sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón vô cơ. Bộ NN-PTNT được giao quản lý sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác (hỗn hợp của phân hữu cơ và vô cơ, các loại phân bón khác).


Bộ NN-PTNT vừa ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ NN-PTNT.


Theo đó, các loại phân bón hữu cơ và phân bón khác trước khi đưa ra thị trường phảichứng nhận hợp quy. Thủ tục và quy trình chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTN.


VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM - Hỗ trợ tư vấn miễn phí, thực hiện hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan tới Giấy phép sản xuất phân bón; Chứng nhận hợp quy phân bón; Chứng nhận ISO 9001:2008 trong lĩnh vực phân bón và các thủ tục khác về lĩnh vực phân bón; Khảo nghiệm phân bón và các thủ tục pháp lý khác liên quan tới sản xuất phân bón. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Hotline - 0945.001.005


phan-bon-huu-co.jpgCông bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác

Trước khi đưa phân bón hữu cơ và phân bón khác vào lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu phải thực hiện công bố hợp quy các loại phân bón dưới đây:

a) Phân bón có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành từ ngày 09 tháng 8 năm 2008 đến ngày 27 tháng 11 năm 2013, tổ chức, cá nhân công bố hợp quy theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 202/2013/NĐ-CP;

b) Phân bón của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hoặc phân bón là kết quả của đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp Bộ đạt yêu cầu theo quy phạm khảo nghiệm phân bón. Trong thời gian quy phạm khảo nghiệm phân bón chưa được ban hành thì theo quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này.

Trình tự và nội dung công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác
a) Trình tự và nội dung công bố hợp quy thực hiện theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT).

b) Mỗi loại phân bón hữu cơ hoặc phân bón khác chỉ công bố hợp quy một lần. Khi có sự thay đổi về nội dung của bản công bố hợp quy đối với loại phân bón hữu cơ hoặc phân bón khác đã đăng ký thì phải công bố lại.


Căn cứ đánh giá, chứng nhận công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác:
a) Các chỉ tiêu và phương thức đánh giá, chứng nhận hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

b) Trong thời gian quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chưa được ban hành thì chỉ tiêu đánh giá thực hiện theo quy định tại Mục I Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này đối với phân bón rễ hoặc theo Mục II Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này đối với phân bón lá; áp dụng đánh giá theo phương thức 5 đối với phân bón hữu cơ hoặc phân bón khác sản xuất trong nước và phương thức 7 đối với phân bón hữu cơ hoặc phân bón khác nhập khẩu.


Công bố Danh sách phân bón hữu cơ và phân bón khác đã công bố hợp quy
a) Trong thời hạn không quá 3 tháng sau khi ban hành Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi một bản Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy về Cục Trồng trọt.

b) Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy, Cục Trồng trọt tổng hợp và công bố trên Website của Cục Trồng trọt Danh sách các loại phân bón hữu cơ và phân bón khác đã công bố hợp quy của từng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phân bón hữu cơ và phân bón khác.


Dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT.


image001.jpgHỐ TRỢ CỦA VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM
- Tư vấn toàn diện các thủ túc pháp lý liên quan tới doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phân bón tại thị trường Việt Nam.
- Cung cấp các dịch vụ: Giấy phép sản xuất phân bón; Chứng nhận hợp quy phân bón; Chứng nhận ISO 9001:2008 trong lĩnh vực phân bón và các thủ tục khác về lĩnh vực phân bón; Khảo nghiệm phân bón; Đánh giá tác động môi trường; Sở hữu trí tuệ; Đăng ký mã số mã vạch...
- Đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng.
- Các hỗ trợ khác.
Chính sách hậu mãi:    • Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý
    • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác    • Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan    • Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website...
Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Giấy phép sản xuất phân bón; Chứng nhận hợp quy phân bón; Chứng nhận ISO 9001:2008 trong lĩnh vực phân bón và các thủ tục khác về lĩnh vực phân bón; Khảo nghiệm phân bón. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và được hưởng dịch vụ tốt nhất. Mr Đức: 0945.001.005
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN


Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, Bộ Công thương được giao quản lý sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón vô cơ. Bộ NN-PTNT được giao quản lý sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác (hỗn hợp của phân hữu cơ và vô cơ, các loại phân bón khác).


Ngày 30 tháng 8 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.


Ngày 13/11/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón


VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM - Hỗ trợ tư vấn miễn phí, thực hiện hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan tới Giấy phép sản xuất phân bón; Chứng nhận hợp quy phân bón; Chứng nhận ISO 9001:2008 trong lĩnh vực phân bón và các thủ tục khác về lĩnh vực phân bón; Khảo nghiệm phân bón. Hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. Hotline: 0945.001.005


Trình tự và nội dung thực hiện các công việc


Giai đoạn 1: Thu thập thông tin

- Khách hàng điền cung cấp thông tin liên quan tới Hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất phân bón theo yêu cầu của VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA - GOOD VIỆT NAM

- Yêu cầu thông tin phải chính xác và đầy đủ. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với các thông tin mà mình cung cấp.

- Khách hàng cung cấp các thông tin gồm:


STT


Tên tài liệu

1. Đăng ký kinh doanh

2. Danh sách các nhà máy, xưởng, kho bãi

3. Tài liệu về nhà máy, kho bãi

4. Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà máy

5. Sơ đồ tổ chức

6. Danh sách cán bộ điều hành, cán bộ sản xuất (liệt kê)

7. Danh sách máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất

8. Quy trình sản xuất

9. Danh sách các loại phân bón sản xuất

10. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết ( nếu có )

11. Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy hoặc Bản sao quyết định phê duyệt phương án chữa cháy (nếu có)

12. Bản sao hợp đồng thử nghiệm với tổ chức thử nghiệm được chỉ định (nếu có)

13. Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các loại nguyên liệu chính, phụ gia đầu vào tương ứng với từng loại phân bón sản xuất (nếu có)

14. Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 hoặc tương đương (nếu có)

15. Hợp đồng thuê gia công (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất phân bón vô cơ)

16. Kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động (đối với Doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ)

17. Ảnh về nhà máy, kho bãi, thiết bị, một số hình ảnh về năng lực sản xuất…

18. Một số tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể


- Sau khi nhận được thông tin của khách hàng. GOOD VIỆT NAM sẽ đánh giá sơ bộ, chuẩn bị hồ sơ cho việc khảo sát, đánh giá và tư vấn thực tế cho khách hàng.

- Đối với các tài liệu, hồ sơ liên quan tới Hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất phân bón mà doanh nghiệp cần tư vấn và hỗ trợ. GOOD VIỆT NAM sẽ thực hiện việc tư vấn và hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng trên cơ sở trao đổi và thỏa thuận giữa các bên.

- Thời gian thực hiện: 15 ngày

Giai đoạn 2: Tư vấn và đánh giá thực tế


- Dựa trên các thông tin khách hàng cung cấp và việc đánh giá sơ bộ của GOOD VIỆT NAM, GOOD VIỆT NAM sẽ tiến hành tới đánh giá, thu thập tài liệu và tư vấn thực tế cho doanh nghiệp về các điều kiện liên quan tới Giấy phép sản xuất phân bón.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy sản xuất của doanh nghiệp.

- Thời gian: Phụ thuộc vào khối lượng công việc cần đánh giá và tư vấn.

- Trong quá trình triển khai tư vấn và đánh giá thực tế, khách hàng tạo điều kiện, phối hợp với GOOD VIỆT NAM để hoàn thành các phần công việc.

- Tập hợp các thông tin đánh giá để tiến hành hoàn thiện hồ sơ.

Giai đoạn 3: Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất phân bón


- GOOD VIỆT NAM hoàn thiện tất cả các tài liệu liên quan tới Hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất phân bón.

- Sau khi hoàn thiện hồ sơ; GOOD VIỆT NAMgửi cho khách hàng để rà soát các thông tin, tài liệu trong hồ sơ. Khách hàng có trách nhiệm rà soát lại các thông tin liên quan tới doanh nghiệp mình, chịu trách nhiệm với việc chính xác trong hồ sơ liên quan.

- GOOD VIỆT NAM có trách nhiệm hỗ trợ việc thẩm định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- GOOD VIỆT NAM gửi hồ sơ sau khi đã xác minh cho khách hàng. Khách hàng hoàn thiện, đóng dấu hồ sơ và chuyển cho GOOD VIỆT để tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất phân bón tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thời gian thực hiện: 15 ngày.

Giai đoạn 4: Thủ tục xin Cấp Giấy phép sản xuất phân bón


- GOOD VIỆT NAM thay mặt khách hàng gửi Hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất phân bón lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với Giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác: Quy trình, thủ tục, thời gian tiếp nhận, xử lý được thực hiện theo Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT. Lưu ý: Đối với việc thẩm định và cấp giấy phép của Bộ NN và PTNT không có thủ tục đi kiểm tra điều kiện thực tế của doanh ngiệp (nếu không cần thiết).

- Đối với Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ và Giấy phép sản xuất cả phân bón vô cơ, hữu cơ: Quy trình, thủ tục, thời gian tiếp nhận, xử lý được thực hiện theo Thông tư số 29/2014/TT-BCT. Lưu ý: Đối với việc thẩm định và cấp giấy phép của Bộ Công thương, Cục Hóa chất triển khai thủ tục đi kiểm tra thực tế của doanh nghiệp.

- GOOD VIỆT NAM sẽ hỗ trợ cùng doanh nghiệp để thực hiện việc đón tiếp và chuẩn bị điều kiện thực tế cho quá trình đánh giá này.

- GOOD VIỆT NAM có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung các vấn đề liên quan tới Hồ sơ xin Cấp giấy phép sản xuất phân bón tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- GOOD VIỆT NAM hỗ trợ việc tiếp nhận Giấy phép sản xuất phân bón tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian:

- Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ: 60 ngày


- Cấp giấy phép: 30 ngày

Chính sách hậu mãi:

· Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý


· Hỗ trợ miễn phí quảng bá trên website: www.chungnhanquocgia.com; www.giayphepsanxuatphanbon.com


· Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác


· Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan


· Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website...


Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Giấy phép sản xuất phân bón; chứng nhận hợp quy phân bón; chứng nhận ISO 9001:2008 trong lĩnh vực phân bón và các thủ tục khác về lĩnh vực phân bón. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và được hưởng dịch vụ tốt nhất. Hotline: 0945.001.005
 

Last edited:

Đối tác


Top