Chung Tình chuyên Bán nhím giống và nhím thương phẩm

  • Thread starter tinhnvduonghuu
  • Ngày gửi
T

tinhnvduonghuu

Guest
#1
<p align="center"><strong>TRẠI GIỐNG CHUNG T&Igrave;NH CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP NH&Iacute;M&nbsp;</strong><strong> GIỐNG</strong><strong> V&Agrave; NH&Iacute;M THƯƠNG PHẨM<br /></strong></p><p>- Nh&iacute;m giống: 3kg gi&aacute;: 6.000.000đ/cặp (đ&atilde; gh&eacute;p đ&ocirc;i) .</p><p>- Nh&iacute;m giống: từ 4kg-7kg: gi&aacute; 8.000.000đ- 10.000.000đ/cặp <br /></p><p>- Nh&iacute;m sinh sản: từ 8- 10kg gi&aacute;: 14.000.000đ -&gt; 16.000.000đ /cặp.</p><p>- Nh&iacute;m Thương phẩm: gi&aacute; 500.000đ/kg.</p><p>&nbsp;</p><p align="center"><strong>Trại giống Chung T&igrave;nh.</strong></p><p align="center">DĐ: 01684 94 92 52&nbsp; -&nbsp; NR: (0240) 3500030</p><p align="center">Địa chỉ: Th&ocirc;n Lốc- x&atilde; Dương Hưu- huyện Sơn Động- tỉnh Bắc Giang <br /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Chung Tình
- Địa chỉ: Thôn Lốc xã Dương Hưu huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 01684 94 92 52 - Fax: 0240 3 500030
- email: tinhnvduonghuu@gmail.com
 

Đối tácTop