Chuyên bán cá trắm đen(cá chuyên ăn ốc bươu vàng),cá lớn nhanh ( mỗi năm khoang3-5kg),Thịt thơm ngon

  • Thread starter Nguyá»…n Hùng Văn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Hùng Văn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hùng Văn
- Địa chỉ: ấp Lung Tràm, xã Khánh Hải , huyện Trần Văn Thời,CM
- Tel, Fax: ::: FaX 01238937373
- email: nhvan1969@gmai.com
================================

<p>B&aacute;n c&aacute; trắm đen giống(c&aacute; chuy&ecirc;n ăn ốc bươu v&agrave;ng)</p><p>I/Đặt t&iacute;nh</p><p>-C&aacute; sống m&ocirc;i trường nước ngọt, tĩnh, Thức ăn gồm c&aacute;c loại ốc dưới nước</p><p>-Tăng trọng khoảng 3-5 kg/năm, từ năm thứ 2 trở đi c&oacute; thể tăng trong hơn</p><p>II/Chất lượng thịt</p><p>Thịt c&aacute; chặc, thơm ngon, c&oacute; gi&aacute; trị cao ở c&aacute;c thị trường miền Bắc, Trung</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top