CHUYÊN BÁN CÁC LOẠI RẮN NGÂM RƯỢU, ĐẶC BIỆT TẮC KÈ 200GAM

  • Thread starter trongtayninh
  • Ngày gửi
T

trongtayninh

Guest
#1
<p>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI TẮC K&Egrave; ,C&Aacute;C LOẠI RẮN NG&Acirc;M RƯỢU,BỬA CỦI,B&Ograve; CẠP.........</p><p>ĐẦU RẮN HỔ,..........</p><p>MỌI CHI TIẾT LI&Ecirc;N HỆ:0988187591 GẶP TRỌNG</p><p>GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI TRONG PHẠM VI T&Acirc;Y NINH,TH&Agrave;NH PHỐ HCM,ĐỒNG NAI,LONG AN,B&Igrave;NH DƯƠNG.........</p><p>H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ</p><p>ĐẶC BIỆT TẮC K&Egrave; 200 GAM&nbsp; 800 NG&Agrave;N/1CON</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trongtayninh
- Địa chỉ: tay ninh
- Điện thoại: 0988187591 - Fax:
- email: ductorng_mte@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx