CHUYÊN BÁN GIỐNG NẤM MÈO

  • Thread starter duonghoang1979
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

duonghoang1979

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p><strong><font size="5">Chuy&ecirc;n sản xu&acirc;́t meo gi&ocirc;́ng n&acirc;́m Mèo và cung c&acirc;́p các v&acirc;̣t tư tr&ocirc;̀ng n&acirc;́m như: bịch nylon - gi&acirc;́y c&ocirc;̉ - thun - b&ocirc;ng. </font></strong><br /> <br /><strong><font size="3" /></strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong><font size="3">Li&ecirc;n h&ecirc;̣: Hoàng </font></strong></p><p><strong><font size="3"><br />Đi&ecirc;̣n thoại: 0934736258 </font></strong></p><p><strong><font size="3"><br />Địa chỉ: T&ocirc;̉ 7 - Đường 29- Th&ocirc;n Quảng T&acirc;y- Xã Nghĩa Thành- Huy&ecirc;̣n Ch&acirc;u Đức - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu</font></strong><span style="font-size: 10px"><br /></span>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: duonghoang1979
- Địa chỉ: Quang Tay-Nghia Thanh-Chau Duc- Ba Ria Vung Tau
- Điện thoại: 0934736258 - Fax:
- email: duongtrunghoangpt@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop