Chuyên bán lẻ thủy hải sản tươi sống

  • Thread starter thanhhue170786@yahoo.com
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thanhhue170786@yahoo.com

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanhhue170786@yahoo.com
- Địa chỉ: 448, Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM
- Tel, Fax: 0972464568
- email: thanhhue170786@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n giao h&agrave;ng tận nơi - chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; gi&aacute; cả cạnh tranh, ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng thủy hải sản tươi - sống, đ&ocirc;ng lạnh như: </font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>1. SẢN PHẨM SỐNG:</strong> T&ocirc;m c&agrave;ng (từ 8-12con/kg), T&ocirc;m h&ugrave;m b&ocirc;ng (1-1.2con/kg), C&aacute; m&uacute;, Ghẹ xanh, S&ograve; b&agrave;n mai,..</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>2. SẢN PHẨM TƯƠI:</strong> T&ocirc;m h&ugrave;m (100-700g/con), T&ocirc;m s&uacute; tươi (8-20con/kg), T&ocirc;m thẻ, Mực 1 nắng, C&ograve;i điệp, C&aacute; m&uacute;, C&aacute; chẻm, C&aacute; b&oacute;p, Mực, cua lột đ&ocirc;ng lạnh,...</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Thanh Huệ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐT: 0972464568</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Hy vọng hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i với Q&uacute;y kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop