chuyên bán phân bò,phân dê tại Lâm Đồng

vutuong

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vutuong
- Địa chỉ: lâm đồng
- Tel, Fax: 0909.809.817 ::: FaX
- email: vutuong209@gmail.com
================================

<p>chuy&ecirc;n b&aacute;n ph&acirc;n b&ograve;,ph&acirc;n d&ecirc; tại l&acirc;m đồng</p><p>ph&acirc;n b&ograve;:400ng&agrave;n/khối</p><p>ph&acirc;n d&ecirc;:32 ng&agrave;n/bao con c&ograve; may miệng</p><p>nhận cung cấp với số lượng lớn,quanh năm.</p><p>li&ecirc;n hệ:vutuong209@gmail.com</p><p>phone:0909.809.817(mr.Tường) <br /></p>
 

Top