Chuyện Chăn Nuôi Năm Nay

Mỗi năm mỗi giá, mỗi giá mỗi con, Năm nay con

Con heo ngỏ cụt đi vào
Con bò lục đục theo sau nháo nhàu
Con gà cũng lắm lao đao
Con trâu nó vẫn tự hào như xưa
Con gà sớm nắng chiều mưa
Bệnh tình đâu ốm dây dưa khổ lòng
Con trăn đang ngắm đang trông
Trông chờ da xuất cho lòng được vui
Con cá nó rất là ùi
Thức ăn cao quá giá thui nản lòng
Con rùa nó chạy long bong
Trở về giá cũ đừng trông đừng chờ
Ri voi lại lắm bơ vơ
Mọi người quên bỏ thẩn thờ buồn đau
Ráo trâu hổ vện chẳng sao
Thịt thì có giá trứng cao ngất trời
Con chồn chảnh mặt một thời
Giá cao hàng hụt à ơi hát hò
Dúi thì cũng lắm đắn đo
Giá cao cũng lắm chỉ lo thiếu hàng
Con dông lại rất lang bang
Hàng nuôi không có hàng đồng khô rang
Nhím thì nó đã chết oan
Hàng rừng thì được chớ mang hàng nhà
Dế mèn lại rất thiết tha
Chim mồi cá cảnh chẳng ra nổi gì
Con lươn nó lại bị đì
Hô la cho dữ chết thì ngay đơ
Con thỏ nó cũng bơ vơ
Thẩn thờ gậm cỏ lờ đờ thế thôi
Bồ câu nó cũng hết rồi
Dậm chân tại chỗ đến hồi giãn lai
Gà đông tảo khách vãn lai
Nếu không có khách trắng tay hết thời
Trĩ thì la đất gọi trời
Mua thì được đấy bán mời không mua
Năm nay hàng mới con cua
Lại thêm bò niễng cũng hùa theo sau
Mới thì hàng đắc giá cao
Đến khi tàn lụi lao đao như thường
Lại thêm cà cuống nhớ thương
Mùi hương nước chấm hết đường nào chê
Bây giờ là lúc đang phê
Có hàng bán hết chẳng chê con nào
Cho dù giá nó rất cao
Hồi sau phân giãi con nào bền đây
Tôi xin dừng bút ở đây
Vẫn còn con nữa để mai nói nhiều
 
Last edited:

vubinhdinh

Uy Tín Mới Tồn Tại
Mỗi năm mỗi giá, mỗi giá mỗi con, Năm nay con

Con heo ngỏ cụt đi vào
Con bò lục đục theo sau nháo nhàu
Con gà cũng lắm lao đao
Con trâu nó vẫn tự hào như xưa
Con gà sớm nắng chiều mưa
Bệnh tình đâu ốm dây dưa khổ lòng
Con trăn đang ngắm đang trông
Trông chờ da xuất cho lòng được vui
Con cá nó rất là ùi
Thức ăn cao quá giá thui nản lòng
Con rùa nó chạy long bong
Trở về giá cũ đừng trông đừng chờ
Ri voi lại lắm bơ vơ
Mọi người quên bỏ thẩn thờ buồn đau
Ráo trâu hổ vện chẳng sao
Thịt thì có giá trứng cao ngất trời
Con chồn chảnh mặt một thời
Giá cao hàng hụt à ơi hát hò
Dúi thì cũng lắm đắn đo
Giá cao cũng lắm chỉ lo thiếu hàng
Con dông lại rất lang bang
Hàng nuôi không có hàng đồng khô rang
Nhím thì nó đã chết oan
Hàng rừng thì được chớ mang hàng nhà
Dế mèn lại rất thiết tha
Chim mồi cá cảnh chẳng ra nổi gì
Con lươn nó lại bị đì
Hô la cho giữ chết thì ngay đơ
Con thỏ nó cũng bơ vơ
Thẩn thờ gậm cỏ lờ đờ thế thôi
Bồ câu nó cũng hết rồi
Dậm chân tại chỗ đến hồi giãn lai
Gà đông tảo khách vãn lai
Nếu không có khách trắng tay hết thời
Trĩ thì la đất gọi trời
Mua thì được đấy bán mời không mua
Năm nay hàng mới con cua
Lại thêm bò niễng cũng hùa theo sau
Mới thì hàng đắc giá cao
Đến khi tàn lụi lao đao như thường
Lại thêm cà cuống nhớ thương
Mùi hương nước chấm hết đường nào chê
Bây giờ là lúc đang phê
Có hàng bán hết chẳng chê con nào
Cho dù giá nó rất cao
Hồi sau phân giãi con nào bền đây
Tôi xin dừng bút ở đây
Vẫn còn con nữa để mai nói nhiều
bài này của Bác hay thật
 

nguoinhaque

Nhanong.Com
Mỗi năm mỗi giá, mỗi giá mỗi con, Năm nay con

Con heo ngỏ cụt đi vào
Con bò lục đục theo sau nháo nhàu
Con gà cũng lắm lao đao
Con trâu nó vẫn tự hào như xưa
Con gà sớm nắng chiều mưa
Bệnh tình đâu ốm dây dưa khổ lòng
Con trăn đang ngắm đang trông
Trông chờ da xuất cho lòng được vui
Con cá nó rất là ùi
Thức ăn cao quá giá thui nản lòng
Con rùa nó chạy long bong
Trở về giá cũ đừng trông đừng chờ
Ri voi lại lắm bơ vơ
Mọi người quên bỏ thẩn thờ buồn đau
Ráo trâu hổ vện chẳng sao
Thịt thì có giá trứng cao ngất trời
Con chồn chảnh mặt một thời
Giá cao hàng hụt à ơi hát hò
Dúi thì cũng lắm đắn đo
Giá cao cũng lắm chỉ lo thiếu hàng
Con dông lại rất lang bang
Hàng nuôi không có hàng đồng khô rang
Nhím thì nó đã chết oan
Hàng rừng thì được chớ mang hàng nhà
Dế mèn lại rất thiết tha
Chim mồi cá cảnh chẳng ra nổi gì
Con lươn nó lại bị đì
Hô la cho giữ chết thì ngay đơ
Con thỏ nó cũng bơ vơ
Thẩn thờ gậm cỏ lờ đờ thế thôi
Bồ câu nó cũng hết rồi
Dậm chân tại chỗ đến hồi giãn lai
Gà đông tảo khách vãn lai
Nếu không có khách trắng tay hết thời
Trĩ thì la đất gọi trời
Mua thì được đấy bán mời không mua
Năm nay hàng mới con cua
Lại thêm bò niễng cũng hùa theo sau
Mới thì hàng đắc giá cao
Đến khi tàn lụi lao đao như thường
Lại thêm cà cuống nhớ thương
Mùi hương nước chấm hết đường nào chê
Bây giờ là lúc đang phê
Có hàng bán hết chẳng chê con nào
Cho dù giá nó rất cao
Hồi sau phân giãi con nào bền đây
Tôi xin dừng bút ở đây
Vẫn còn con nữa để mai nói nhiều
ANH ĐÚNG LÀ QUỶ KIẾM SẦU
THOẮT ẨN, THOÁT HIỆN LÀM NGƯỜI HOANG MANG
 

hohuuthuc

.
BQT WEBSITE
Nông dân @
Mỗi năm mỗi giá, mỗi giá mỗi con, Năm nay con

Con heo ngỏ cụt đi vào
Con bò lục đục theo sau nháo nhàu
Con gà cũng lắm lao đao
Con trâu nó vẫn tự hào như xưa
Con gà sớm nắng chiều mưa
Bệnh tình đâu ốm dây dưa khổ lòng
Con trăn đang ngắm đang trông
Trông chờ da xuất cho lòng được vui
Con cá nó rất là ùi
Thức ăn cao quá giá thui nản lòng
Con rùa nó chạy long bong
Trở về giá cũ đừng trông đừng chờ
Ri voi lại lắm bơ vơ
Mọi người quên bỏ thẩn thờ buồn đau
Ráo trâu hổ vện chẳng sao
Thịt thì có giá trứng cao ngất trời
Con chồn chảnh mặt một thời
Giá cao hàng hụt à ơi hát hò
Dúi thì cũng lắm đắn đo
Giá cao cũng lắm chỉ lo thiếu hàng
Con dông lại rất lang bang
Hàng nuôi không có hàng đồng khô rang
Nhím thì nó đã chết oan
Hàng rừng thì được chớ mang hàng nhà
Dế mèn lại rất thiết tha
Chim mồi cá cảnh chẳng ra nổi gì
Con lươn nó lại bị đì
Hô la cho dữ chết thì ngay đơ
Con thỏ nó cũng bơ vơ
Thẩn thờ gậm cỏ lờ đờ thế thôi
Bồ câu nó cũng hết rồi
Dậm chân tại chỗ đến hồi giãn lai
Gà đông tảo khách vãn lai
Nếu không có khách trắng tay hết thời
Trĩ thì la đất gọi trời
Mua thì được đấy bán mời không mua
Năm nay hàng mới con cua
Lại thêm bò niễng cũng hùa theo sau
Mới thì hàng đắc giá cao
Đến khi tàn lụi lao đao như thường
Lại thêm cà cuống nhớ thương
Mùi hương nước chấm hết đường nào chê
Bây giờ là lúc đang phê
Có hàng bán hết chẳng chê con nào
Cho dù giá nó rất cao
Hồi sau phân giãi con nào bền đây
Tôi xin dừng bút ở đây
Vẫn còn con nữa để mai nói nhiều
bác xuân vũ xuất khẩu thành thơ.
chăn nuôi kiểu ấy vẫn mơ nhà lầu.
làm sao cho bớt u sầu.
Lỡ chăn mấy bận đau đầu bác ơi!
 

maquemau

Thành viên rất tích cực
Nông dân @
Mỗi năm mỗi giá, mỗi giá mỗi con, Năm nay con

Con heo ngỏ cụt đi vào
Con bò lục đục theo sau nháo nhàu
Con gà cũng lắm lao đao
Con trâu nó vẫn tự hào như xưa
Con gà sớm nắng chiều mưa
Bệnh tình đâu ốm dây dưa khổ lòng
Con trăn đang ngắm đang trông
Trông chờ da xuất cho lòng được vui
Con cá nó rất là ùi
Thức ăn cao quá giá thui nản lòng
Con rùa nó chạy long bong
Trở về giá cũ đừng trông đừng chờ
Ri voi lại lắm bơ vơ
Mọi người quên bỏ thẩn thờ buồn đau
Ráo trâu hổ vện chẳng sao
Thịt thì có giá trứng cao ngất trời
Con chồn chảnh mặt một thời
Giá cao hàng hụt à ơi hát hò
Dúi thì cũng lắm đắn đo
Giá cao cũng lắm chỉ lo thiếu hàng
Con dông lại rất lang bang
Hàng nuôi không có hàng đồng khô rang
Nhím thì nó đã chết oan
Hàng rừng thì được chớ mang hàng nhà
Dế mèn lại rất thiết tha
Chim mồi cá cảnh chẳng ra nổi gì
Con lươn nó lại bị đì
Hô la cho dữ chết thì ngay đơ
Con thỏ nó cũng bơ vơ
Thẩn thờ gậm cỏ lờ đờ thế thôi
Bồ câu nó cũng hết rồi
Dậm chân tại chỗ đến hồi giãn lai
Gà đông tảo khách vãn lai
Nếu không có khách trắng tay hết thời
Trĩ thì la đất gọi trời
Mua thì được đấy bán mời không mua
Năm nay hàng mới con cua
Lại thêm bò niễng cũng hùa theo sau
Mới thì hàng đắc giá cao
Đến khi tàn lụi lao đao như thường
Lại thêm cà cuống nhớ thương
Mùi hương nước chấm hết đường nào chê
Bây giờ là lúc đang phê
Có hàng bán hết chẳng chê con nào
Cho dù giá nó rất cao
Hồi sau phân giãi con nào bền đây
Tôi xin dừng bút ở đây
Vẫn còn con nữa để mai nói nhiều
chăn nuôi giờ cảnh nhiêu khê
hỏi rằng Xuân Vũ con dê thế nào.
thằng em nó định nuôi dê
 

Xuan Vu

_
Nông dân @
Đó là sở thích đam mê
Con dê nó đã ê hề từ lâu
Nuôi rồi chẳng biết bán đâu
Bạn ơi hãy nghĩ khỏi sầu về sau
Con dê nó cũng phong trào
Nuôi rồi mới thấy ngán ngao thở dài
 
Last edited:

khucthuydu

ĐT/zalo/fb: 0948.101010
chăn nuôi giờ cảnh nhiêu khê
hỏi rằng Xuân Vũ con dê thế nào.
thằng em nó định nuôi dê

Ôi trời đất ơi.... mừng quá mừng ^^! Lâu lắm mới thấy Bác quay trở lại.
Mong một ngày nào đó, tất cả anh chị em AGRIVIET, nhất là các bác tiền bối sẽ có buổi họp mặt thật thú vị.
 

hohuuthuc

.
BQT WEBSITE
Nông dân @
Còn cá dưới nước thì sao?
Chuyến này em đỊnh nuôi ao cá nhèo.
Mong là nó giúp thoát nghèo
Rô trắm chép Cũ đã treo trên bờ.
Giờ gặp con nheo mở cờ.
Em nuôi cho đỡ chờ hoài cái ao.
 

Xuan Vu

_
Nông dân @
Ăn sang mặc đẹp đã quen
Eo le chút xíu lèn èn kêu than
Vì xưa bò là ngọc là vàng
Hôm nay hoạn nạn kêu than rân trời
Con bò nó vẫn tuyệt vời
Nếu nhà có cỏ chờ thời sẽ tăng
Bầy chừ có chút băng khăng
Nhưng không đến đổi khó khăn lỗ mà
Nuôi bò phải lắm thiết tha
CỎ TRỒNG NUÔI LẤY ĐỒNG NHÀ QUẦN CHÂN
 

maquemau

Thành viên rất tích cực
Nông dân @
thôi rồi hết thuở hả hê
bàn rồi mới thấy con đề dể sơi
mà rồi không được bồ ôi
nhìn qua mới thấy con đê đầy người
thôi rồi hết thuở thảnh thơi
nghỉ hoài càng thấy chơi vơi...
...................................................
..................................................
 

maquemau

Thành viên rất tích cực
Nông dân @
Ôi trời đất ơi.... mừng quá mừng ^^! Lâu lắm mới thấy Bác quay trở lại.
Mong một ngày nào đó, tất cả anh chị em AGRIVIET, nhất là các bác tiền bối sẽ có buổi họp mặt thật thú vị.
khucthuydu em.
cũng đã lâu rồi không về lại diễn đàn,nhà của giờ cũng nhiều thay đổi.khang trang.nhưng hơi là lạ muốn tìm lại bạn bè thân hửu thuở xưa nói dăm ba câu cho thỏa.mà chả biết phải mần sao.....hi.
viết lách một vài câu.rất cảm ơn em vẩn còn nhớ.
thân chúc em mạnh khỏe gởi lời đến gia đình an lành.
 

Xuan Vu

_
Nông dân @
Đó là sở thích đam mê
Con dê nó đã ê hề từ lâu
Nuôi rồi chẳng biết bán đâu
Ban ơi hãy nghĩ khỏi sầu về sau
Con dê nó cũng phong trào
Nuôi rồi mới thấy ngán ngao thở dài
 

kimthu

Lữ khách
Mỗi năm mỗi giá, mỗi giá mỗi con, Năm nay con

Con heo ngỏ cụt đi vào
Con bò lục đục theo sau nháo nhàu
Con gà cũng lắm lao đao
Con trâu nó vẫn tự hào như xưa
Con gà sớm nắng chiều mưa
Bệnh tình đâu ốm dây dưa khổ lòng
Con trăn đang ngắm đang trông
Trông chờ da xuất cho lòng được vui
Con cá nó rất là ùi
Thức ăn cao quá giá thui nản lòng
Con rùa nó chạy long bong
Trở về giá cũ đừng trông đừng chờ
Ri voi lại lắm bơ vơ
Mọi người quên bỏ thẩn thờ buồn đau
Ráo trâu hổ vện chẳng sao
Thịt thì có giá trứng cao ngất trời
Con chồn chảnh mặt một thời
Giá cao hàng hụt à ơi hát hò
Dúi thì cũng lắm đắn đo
Giá cao cũng lắm chỉ lo thiếu hàng
Con dông lại rất lang bang
Hàng nuôi không có hàng đồng khô rang
Nhím thì nó đã chết oan
Hàng rừng thì được chớ mang hàng nhà
Dế mèn lại rất thiết tha
Chim mồi cá cảnh chẳng ra nổi gì
Con lươn nó lại bị đì
Hô la cho dữ chết thì ngay đơ
Con thỏ nó cũng bơ vơ
Thẩn thờ gậm cỏ lờ đờ thế thôi
Bồ câu nó cũng hết rồi
Dậm chân tại chỗ đến hồi giãn lai
Gà đông tảo khách vãn lai
Nếu không có khách trắng tay hết thời
Trĩ thì la đất gọi trời
Mua thì được đấy bán mời không mua
Năm nay hàng mới con cua
Lại thêm bò niễng cũng hùa theo sau
Mới thì hàng đắc giá cao
Đến khi tàn lụi lao đao như thường
Lại thêm cà cuống nhớ thương
Mùi hương nước chấm hết đường nào chê
Bây giờ là lúc đang phê
Có hàng bán hết chẳng chê con nào
Cho dù giá nó rất cao
Hồi sau phân giãi con nào bền đây
Tôi xin dừng bút ở đây
Vẫn còn con nữa để mai nói nhiều
Bác làm thơ hay tuyệt
 

Quảng cáo

Top