Bán Chuyên cung cấp( bán) bắp(ngô) khô và tươi số lượng lớn xuất khẩu @.Bắp hút chân khô

chodacsan.net

Thành viên mới
#1
Chúng tôi hiện đang trữ khoảng 10000 tấn bắp khô và tươi với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu xuất khẩu.


Bắp khô


Bắp tươi


Bắp hạt hút chân không

Trữ lượng: 10,000 tấn


Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone: 0975.075.214
Name: Mr Phong
Email: lvphonglv@gmail.com
 

chodacsan.net

Thành viên mới
#2
Bắp hạt hút chân không

Trữ lượng: 10,000 tấn


Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone: 0975.075.214
Name: Mr Phong
Email: lvphonglv@gmail.com

 

chodacsan.net

Thành viên mới
#3
Bắp hạt hút chân không

Trữ lượng: 10,000 tấn


Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone: 0975.075.214
Name: Mr Phong
Email: lvphonglv@gmail.com

 

chodacsan.net

Thành viên mới
#4
Bắp hạt hút chân không

Trữ lượng: 10,000 tấn


Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone: 0975.075.214
Name: Mr Phong
Email: lvphonglv@gmail.com

 

chodacsan.net

Thành viên mới
#5
Bắp hạt hút chân không

Trữ lượng: 10,000 tấn


Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone: 0975.075.214
Name: Mr Phong
Email: lvphonglv@gmail.com

 

chodacsan.net

Thành viên mới
#6
Bắp hạt hút chân không

Trữ lượng: 10,000 tấn


Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone: 0975.075.214
Name: Mr Phong
Email: lvphonglv@gmail.com


 

chodacsan.net

Thành viên mới
#7
Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone: 0975.075.214
Name: Mr Phong
Email: lvphonglv@gmail.com


 

chodacsan.net

Thành viên mới
#9
Bắp hạt hút chân không

Trữ lượng: 10,000 tấn


Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone: 0975.075.214
Name: Mr Phong
Email: lvphonglv@gmail.com 
T

thanh truong

Guest
#10
Tìm đại lý tiêu thụ bắp trái

Ông anh mình có vài chục hecta bắp, đang tìm mối tiêu thụ, anh em nào có như liên hệ.

Nguyễn Thành Trường
DT:01265493885
Tỉnh Vĩnh Long
 
Top