Chuyên cung cấp bột cá, mỡ cá, gia công cá tra xuất khẩu

 • Thread starter Công ty TNHH TM & DV Giang Long
 • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty TNHH TM & DV Giang Long

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH TM & DV Giang Long
- Địa chỉ: Quốc lộ 91, Bình Đức 3, Bình Đức, Tp. Long Xuyên , An Giang
- Tel, Fax: 076 3 858 417 - 076 3 958137
- email: phuongnamagg@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH TM &amp; DV Giang Long</p><p>quốc lộ 91, b&igrave;nh đức 3 , b&igrave;nh đức, long xuy&ecirc;n an giang.</p><p>chuy&ecirc;n cung cấp: bột c&aacute; tra, mỡ c&aacute;, gia c&ocirc;ng c&aacute; tra. basa</p><p>Li&ecirc;n hệ 0975 777 888 (Qu&acirc;n) hoặc 0988 77 99 39 (Nam)</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự
 • Bột cá, Mỡ cá.
  • Thread starter basamekong123
  • Ngày gửi
 • Cung cấp Bột/Mỡ cá Basa.
  • Thread starter basamekong
  • Ngày gửi
 • Bột cá, mỡ cá.
  • Thread starter basamekong123
  • Ngày gửi


 • Back
  Top