chuyên cung cấp các loại bồ câu thái đua - bán chim bồ câu quy tính

  • Thread starter bocau_pin
  • Ngày gửi
B

bocau_pin

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&lt;img xsrc=&quot;http://www.uphinh.vn/image/stream/318179.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&nbsp;</p><p>gi&aacute; thi t&ugrave;y theo moi loại với lại thời điễm hiện tại gi&aacute; c&aacute;c ch&uacute; ko ỗn định,nếu anh em quan t&acirc;m th&igrave; cứ pm wa dt xem chim v&agrave; thương lượng gi&aacute;.</p><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px" /><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px"><font size="5" style="-webkit-box-shadow: none !important">b&aacute;n chim bồ c&acirc;u quy t&iacute;nh.cứ thoải m&aacute;i xem h&agrave;ng rồi thương lượng gi&aacute; cả Ok.</font><img border="0" title="Cool" alt="Cool" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-style: initial; border-color: initial; max-width: 800px; border-width: 0px" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px">nếu bạn n&agrave;o ko c&oacute; thời gian th&igrave; cứ n&oacute;i m&igrave;nh.m&igrave;nh updet anh len wa yahoo cho ma xem&nbsp;</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px">Yh: &nbsp; &nbsp; bocauthai@yahoo.com.vn</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px">Đt; &nbsp;&nbsp; 0906763889&nbsp;</div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A.gương
- Địa chỉ: Q Bình Tân F.bình trị đông
- Tel, Fax: 0906763889
- email: bocauthai@yahoo.com.vn
 

bocaungocdien

Có kinh nghiệm
#2
Anh có thể cho xem hình ảnh chim bồ câu của trang trại của mình được không anh?
 
B

bocau_pin

Guest
#3
hinh chim bồ câu mình đây

Anh có thể cho xem hình ảnh chim bồ câu của trang trại của mình được không anh?sr bạn mình trả lời hơi trể.minh cung có cả chim con nếu ban thik xem thi minh gửi lên sao
 
#6
bán bồ câu đang sinh sản,giá 200.000d 1 cặp,bạn nào có nhu cầu mua mình bán khoảng 30 cặp,dt: 0913502261-A-TAuân-hiện mình đang ở Tiền giang
 
B

bocau0942772255

Guest
#7
Mua ban bo cau ga chim tri do tai hau giang

MINH CHUYEN MUA BAN BO CAU GA MY VA BO CAU KIENG & CHIM TRI DO TAI HAU GIANG VI THANH VOI SLL GIA CA HOP LY TUY THEO TUNG CAP MONG ANH EM UNG HO . LH :0942772255 NHUAN 0918148344 DUNG.:2cat::wub:
 

Top