Chuyên cung cấp các loại cây cảnh, cây thế, cây công trình

  • Thread starter truongtuanson
  • Ngày gửi
T

truongtuanson

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Phụng Công - Văn Giang - Hưng Yên
- Tel, Fax: 0914913149
- email: cuongtruongxuan@yahoo.com.vn
================================

<p>Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y cảnh, c&acirc;y thế, c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh</p><p><img title="C&ocirc;ng tr&igrave;nh do t&aacute;c giả thực hiện" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="C&ocirc;ng tr&igrave;nh do t&aacute;c giả thực hiện" src="http://kientruccanhquanxanh.com/media/catalog/product/cache/1/small_image/e5c3f25dbe2a3021345b55270d5894a1/d/s/dsc02982.jpg" width="640" border="0" /></p><p><img title="C&acirc;y cau vua" style="width: 494px; height: 729px" height="729" alt="C&acirc;y cau vua" src="http://hoacaycanhtruongxuan.com/Upload/caycongtrinh/cau%20vua.jpg" width="494" border="0" /></p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx