Chuyên cung cấp các loài động vật hoang dã có nguồn gốc gây nuôi.

  • Thread starter Nguyen Manh Dung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyen Manh Dung

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Manh Dung
- Địa chỉ: bien hoa dong nai
- Tel, Fax: ::: 0972283839
- email: bamanh_kldn@yahoo.com
================================

<p><font color="#cc0000" size="3">chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c lo&agrave;i Động vật hoang d&atilde; c&oacute; nguồn gốc g&acirc;y nu&ocirc;i: Nh&iacute;m, Kỳ đ&agrave;, C&aacute; Sấu nước ngọt, Chồn hương ( V&ograve;i hương), D&uacute;i.... DT 0972283839</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top