Chuyên cung cấp cây giống và trái thần kỳ

  • Thread starter Nguyá»…n Thành Trung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Thành Trung

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thành Trung
- Địa chỉ: 37, ấp 15, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
- Tel, Fax: 0903141767 ::: FaX
- email: unbtreak_myheart767@yahoo.com
================================

<p>Hiện t&ocirc;i đang trồng c&acirc;y thần kỳ (miraculous), c&oacute; nhiều k&iacute;ch cỡ từ 2 l&aacute; mầm cho đến c&acirc;y lớn với nhiều k&iacute;ch cỡ phong ph&uacute;. B&agrave; con n&agrave;o hứng th&uacute; với loại c&acirc;y n&agrave;y th&igrave; li&ecirc;n hệ trực tiếp với t&ocirc;i để biết th&ecirc;m chi tiết. C&acirc;y dễ trồng, mau ra tr&aacute;i, đảm bảo gi&aacute; cả cạnh tranh.</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top