Chuyên cung cấp Chim câu pháp giống VN1

  • Thread starter Nguyá»…n Ngọc Anh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Ngọc Anh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ngọc Anh
- Địa chỉ: Đồng Quang - Quốc oai - Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: sanphamlavua@gmail.com
================================

<p>Chuy&ecirc;n cung cấp Chim c&acirc;u Ph&aacute;p giống VN1</p><p>Loại 03 th&aacute;ng tuổi&nbsp;</p><p>Trọng lượng : (0.8 - 1.2) kg/con </p><p>Gi&aacute; : 500.000d/ cặp</p><p>Nhận đơn h&agrave;ng từ 10 cặp trở l&ecirc;n.&nbsp;</p><p>Giao h&agrave;ng theo y&ecirc;u cầu (+ ph&iacute;) </p><p>LH đặt h&agrave;ng trước 7 ng&agrave;y. <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top