Chuyên cung cấp cua biển, nghêu, sò huyết...(nguồn bến tre) mỗi ngày

  • Thread starter Trần Phúc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Phúc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Phúc
- Địa chỉ: 502c/4 hưng phú phường 9 quận 8 TP HCM
- Tel, Fax: ::: FaX 0948 086 432
- email: phucbt10@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần cung cấp sỉ v&agrave; lẻ hải sản cho những nh&agrave; h&agrave;ng,qu&aacute;n ăn như: Cua biển, ngh&ecirc;u, s&ograve;, ốc, c&aacute; chẽm,t&ocirc;m s&uacute;, t&ocirc;m thẻ ch&acirc;n trắng.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Điều đặc biệt nhất l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp h&agrave;ng tươi,v&agrave; c&oacute; nhiều loại vận chuyển sống đến c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng trong th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh mỗi ng&agrave;y.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">K&yacute; hợp đồng l&acirc;u d&agrave;i ở tp HCM.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">H&atilde;y đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i c&aacute;c bạn sẽ nhận được những sản phẩm ưng &yacute; nhất,gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất.</font></p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Li&ecirc;n hệ: 0948 086 432 (A. Ph&uacute;c)</span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top