chuyên cung cấp củi đốt lò,phân bò số lượng lớn!!!

  • Thread starter huynhthuyet
  • Ngày gửi
H

huynhthuyet

Guest
#1
<font size="4">ch<font size="4">&uacute;ng t<font size="4">&ocirc;i chuy<font size="4">&ecirc;n cung c<font size="4">ấp c<font size="4">ủi <font size="4">đ<font size="4">ốt l<font size="4">&ograve;<font size="4">( c<font size="4">ủi cao su, c<font size="4">ủi <font size="4">đ<font size="4">i<font size="4">ều<font size="4">...) v<font size="4">ới s<font size="4">ố l<font size="4">ư<font size="4">ợng l<font size="4">ớn<font size="4"> quanh n<font size="4">ăm, ph<font size="4">&acirc;n b<font size="4">&ograve; b<font size="4">&oacute;n cho cao su<font size="4">, caph<font size="4">&ecirc;... qu<font size="4">&yacute; kh<font size="4">&aacute;ch h<font size="4">&agrave;ng n<font size="4">&agrave;o c<font size="4">&oacute; nhu c<font size="4">ầu xin li<font size="4">&ecirc;n h<font size="4">ệ : Mr.Thuyet: 0906229950. r<font size="4">ất h<font size="4">&acirc;n h<font size="4">ạnh <font size="4">đ<font size="4">ư<font size="4">ợc h<font size="4">ợp t<font size="4">&aacute;c v<font size="4">&agrave; xin c<font size="4">h<font size="4">&acirc;n th<font size="4">&agrave;nh c<font size="4">&aacute;m <font size="4">ơn!!!</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br /></font></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: huynh thuyet
- Địa chỉ: 142/40A,đường nguyễn thị thập,f bình thuận q7, tphcm.
- Điện thoại: 0906229950 - Fax:
- email: huynhthuyet.tmt@gmail.com
 

trieungo

Lữ khách
#2
cho xin giá phân bò giao tại HCM đi A. Hình thức đóng gói & vận chuyển thế nào ạ?
 
H

huynhthuyet83

Guest
#3
phân bò !!

phân bò giao ở tphcm mà cụ thể là địa điểm nào? cho anh xin số dt làm việc trực tiếp sẽ ok hơn. thân chào em!