Chuyên cung cấp Cút giống, Cút thịt giá rẻ nhất miền Trung

  • Thread starter nthung04ck2
  • Ngày gửi
N

nthung04ck2

Lữ khách
#1
<div>Trại c&uacute;t Bảy Kiều, chuy&ecirc;n cung cấp c&uacute;t thịt, c&uacute;t giống, trứng c&uacute;t theo nhu cầu đặt h&agrave;ng, vận chuyển tr&ecirc;n to&agrave;n quốc với số lượng lớn.</div><div>&nbsp;</div><div>Miễn ph&iacute; vận chuyển đến c&aacute;c tỉnh kh&aacute;c nếu số lượng tr&ecirc;n 100kg</div><div>&nbsp;</div><div>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: C&ocirc; bảy Kiều 0165 75 323 75</div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cô bảy Kiều
- Địa chỉ: Qui Nhơn - Bình Định
- Tel, Fax: 0165 75 323 75 ::: FaX
- email: nthung04ck2@gmail.com
 

Đối tácTop