Chuyên cung cấp Dầu ép từ nhân hạt điều

thienvh

Lữ khách
#1
<p><font size="5" color="#cc0000"><strong>CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP DẦU HẠT ĐIỀU SỐ LƯỢNG LỚN </strong></font><br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img border="0" src="http://farm9.staticflickr.com/8347/8264546148_4860a9f8e7.jpg" /></p><p>&nbsp;<font size="3">C&ocirc;ng ty T<font size="3">NHH SX-XNK H<font size="3">o<font size="3">&agrave;ng Thi<font size="3">ện</font></font></font></font>,c&oacute; nh&agrave; m&aacute;y nằm tại tỉnh B&igrave;nh Phước với 10 năm kinh nghiệm, được th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 2002, l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu trong sản xuất v&agrave; xuất nhập khẩu hạt điều. Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i đang được xuất khẩu sang Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Canada, Singapore, EU. Thị trường ch&iacute;nh l&agrave; Mỹ, Trung Quốc, EU, Nga. Hầu hết c&aacute;c đối t&aacute;c đều tin tưởng v&agrave;o chất lượng sản phẩm v&agrave; c&aacute;c dịch vụ của ch&uacute;ng t&ocirc;i. Với kinh nghiệm v&agrave; kỹ năng kinh doanh trong thị trường v&agrave; ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp, c&ugrave;ng với mối quan hệ tốt với nhiều nh&agrave; cung cấp trong nước v&agrave; quốc tế; với nh&agrave; m&aacute;y quy m&ocirc; lớn v&agrave; một mạng lưới kinh doanh rộng, C&ocirc;ng ty Ho<font size="3">&agrave;ng T<font size="3">hi<font size="3">ện</font></font></font> đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng được ph&aacute;t triển v&agrave; mở rộng. Ngo&agrave;i hạt điều, c&ocirc;ng ty </font><font size="3"><font size="3">Ho<font size="3">&agrave;ng T<font size="3">hi<font size="3">ện</font></font></font></font> c&ograve;n cung cấp số lượng lớn vỏ hạt điều, dầu vỏ hạt điều, D<font size="3">ầu h<font size="3">ạt <font size="3">đi<font size="3">ều,</font></font></font></font> b&atilde; vỏ hạt điều, vỏ lụa hạt điều cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.<br /> <br /> Với sự hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh từ c&aacute;c nh&agrave; cung cấp, sự tin tưởng của c&aacute;c đối t&aacute;c, cũng như sự hợp t&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tiếp tục ph&aacute;t triển c&aacute;c hoạt động kinh doanh, n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ v&agrave; chất lượng sản phẩm kể từ khi th&agrave;nh lập. Trang thiết bị kỹ thuật mới đ&atilde; được đầu tư trong c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y chế biến, x&aacute;c nhận an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm, kiểm so&aacute;t chất lượng v&agrave; tăng cường kiểm so&aacute;t c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y để đảm bảo cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&aacute;c nguồn cung cấp hạt điều chất lượng tốt nhất. Mục ti&ecirc;u của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o gi&aacute; trị ti&ecirc;n tiến của nền văn h&oacute;a th&ocirc;ng qua một nguồn cung cấp ph&ugrave; hợp, trong mọi trường hợp, c&aacute;c sản phẩm chất lượng tốt nhất với khối lượng lớn cho thị trường to&agrave;n cầu. <br /> </font><br /></p><p><strong><font size="3">Th&ocirc;ng tin chung về dầu hạt điều</font></strong></p><p><font size="3"> Dầu hạt điều c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng nhạt đến m&agrave;u v&agrave;ng đậm. C&aacute;c th&agrave;nh phần h&oacute;a học ch&iacute;nh của dầu n&agrave;y bao gồm cardanol, methyl cardol, anacardic axit v.v. Dầu hạt điều được sử dụng để điều trị c&aacute;c bệnh kh&aacute;c nhau. N&oacute; được sử dụng rộng r&atilde;i để chống s&acirc;u răng. Hơn nữa, n&oacute; cũng được sử dụng như một phụ gia. T&aacute;c dụng ch&iacute;nh của dầu n&agrave;y gồm chữa bệnh g&oacute;t ch&acirc;n nứt. </font><br /></p><p>&nbsp;</p><p><font color="#FF0000"><strong><font size="4">Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Cty TNHH Chế Biến Đại Cát Tường
ĐC: Thôn Tân Phước,xã Bù Nho,Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước
Tel/Fax: 08.6266.0123
Email:thienvh@daicattuong.com.vn

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dương Thanh Lịch
- Địa chỉ: 59 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
- Điện thoại: 0949798282 - Fax: 0934111213
- email: thienvh@peguni.com
 

Last edited:

thienvh

Lữ khách
#5
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THU TÙNG
Thôn Tân Phước, Xã Bù Nho, Huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 0914.17.45.46 – 0934.11.12.13
Email: thienvh@peguni.com
 

thienvh

Lữ khách
#7
ung ho nha moi nguoi oi, giá bán cực tốt
 

thienvh

Lữ khách
#8
giá tốt ........ giá tốt
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THU TÙNG
Thôn Tân Phước, Xã Bù Nho, Huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 0914.17.45.46 – 0934.11.12.13
Email: thienvh@peguni.com
 

thienvh

Lữ khách
#9
Vui lòng liên hệ Mr. Lịch – 0914.17.45.46 hoặc Mr. Thiện – 0934.11.12.13 để có giá tốt nhất và sự hỗ trợ đầy đủ nhất