Chuyên cung cấp dúi giống, dúi thịt

  • Thread starter thanhhuyenvp
  • Ngày gửi
T

thanhhuyenvp

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanhhuyenvp
- Địa chỉ: Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: :0987.266.790:: FaX
- email: huanhuyen.vp@gmail.com
================================

<font face="Times New Roman"><strong>Thịt D&uacute;i gi&agrave;u dinh dưỡng với m&ugrave;i vị thơm ngon, thịt ngọt đặc trưng</strong> đ&atilde; trở th&agrave;nh m&oacute;n ăn đặc sản hấp dẫn của &nbsp;giới thượng kh&aacute;ch<strong>. <br /></strong>Nhu cầu thị trường ng&agrave;y c&agrave;ng cao trong khi đ&agrave;n d&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n ng&agrave;y một&nbsp; khan hiếm. V&igrave; vậy, trong những năm qua c&ugrave;ng với <strong>Gi&aacute;o sư chuy&ecirc;n gia Nguyễn L&acirc;n H&ugrave;ng</strong> ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu &nbsp;th&agrave;nh c&ocirc;ng m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i d&uacute;i sinh sản tại Vĩnh Ph&uacute;c.<br />Với kỹ thuật chăn nu&ocirc;i cực kỳ đơn giản, chi ph&iacute; đầu tư thấp, tốn &iacute;t nh&acirc;n c&ocirc;ng, thị trường rộng lớn, hiệu quả kinh tế cao&hellip;Mục ti&ecirc;u của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đưa con D&uacute;i trở th&agrave;nh nghề ch&iacute;nh gi&uacute;p n&ocirc;ng d&acirc;n l&agrave;m gi&agrave;u.<br />H&atilde;y đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i: Trại D&uacute;i Hu&acirc;n Huyền&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Chuy&ecirc;n cung cấp:&nbsp; D&uacute;i giống<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; D&uacute;i thương phẩm<br /></strong><em>Miễn ph&iacute; t&agrave;i liệu kỹ thuật, tư vấn thiết kế chuồng trại, chia sẻ kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u trong chăn nu&ocirc;i. <br /></em>Phương ch&acirc;m <strong>&ldquo;Uy&nbsp; t&iacute;n &ndash; Chất lượng &ndash; Hợp l&yacute; &ndash; Hiệu quả&rdquo; ch&uacute;ng t&ocirc;i rất vui l&ograve;ng được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /></strong><strong>Chi tiết li&ecirc;n hệ: Nguyễn Thanh Huyền &ndash; 0987.266.790 <br /></strong><strong>Email: huanhuyen.vp@gmail.com<br /></strong><p class="MsoNormal"></p></font>
 

N

nguyentuanthanh

Guest
#3
cho xin tu van ,quy cach xay chuong .thuc an ,benh tat thuong gap cach chua tri va hieu qua kinh te
 
N

nguenhieux4ks

Guest
#7
chao ban!

:7^::7^::7^::7^::7^::7^::7^::7^:
cho mình xin địa chỉ trang trại nhà bạn dc không?
cho mình tham khảo giá dúi giống với!:approve:
 
N

nhimvanganquy

Thành viên mới
#8
mình có dúi giống nè
bạn nào quan tâm xin liên hệ. 0972984772
cùng nhau trao đổi kinh nghiệm nuôi con dúi
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg268.imageshack.us%2Fimg268%2F1718%2F2011atnimgp0367k.jpg&hash=ba1f006aba533eb49a074289e8af5194

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg839.imageshack.us%2Fimg839%2F8648%2F2011atnimgp0371.jpg&hash=59039f310fc9c3d5f4d5ba9b388a5961

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg69.imageshack.us%2Fimg69%2F223%2F2011atnimgp0375.jpg&hash=8a411616b2b23f298448b7ce5dfb5c7c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg821.imageshack.us%2Fimg821%2F7738%2F2011atnimgp0381.jpg&hash=62ed5c5acd428d741205ee004c71dac8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg825.imageshack.us%2Fimg825%2F2647%2F2011atnimgp0389.jpg&hash=5cf6fe2ebe164e730218df86e062b3ca

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg710.imageshack.us%2Fimg710%2F3158%2F2011atnimgp0397.jpg&hash=ca24bc1f4490ce545fb37552492cb749

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg861.imageshack.us%2Fimg861%2F7816%2F2011atnimgp0398.jpg&hash=d6504b0bb653126a8b213fc5b4d146d3
 

Đối tácTop