chuyen cung cap Dui ở Bắc Giang

  • Thread starter chuyencungcapdui_bacgiang
  • Ngày gửi
C

chuyencungcapdui_bacgiang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thành Lê
- Địa chỉ: Bắc Giang
- Tel, Fax: 0978650758::: FaX
- email: thanhle.bacgiang@gmail.com
================================

<p><strong><font size="4">Hiện nay t&ocirc;i c&oacute; mấy đ&ocirc;i D&uacute;i muốn b&aacute;n. ai c&oacute; nhu cầu mua li&ecirc;n hệ anh <em><font color="#cc0000">Nguyễn Th&agrave;nh L&ecirc;</font></em></font></strong></p><p><font color="#0033cc" size="2">Địa chỉ: Bắc Giang</font></p><p><font color="#cc6699" size="6">Điện thoại : 0978650758</font></p>
 

Đối tác


Top