CHUYÊN CUNG CẤP ẾCH GIỐNG(BỐ MẸ), ẾCH THỊT VÀ ẾCH CON

  • Thread starter TIEUCUNHI
  • Ngày gửi
T

TIEUCUNHI

Guest
#1
<p><font size="6"><strong>TRẠI ẾCH THUỲ DƯƠNG!</strong></font></p><p>&nbsp;</p><p><strong><font size="4">Trại ếch ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp sĩ v&agrave; lẽ c&aacute;c loại ếch cho tất cả b&agrave; con c&oacute; nhu cầu thay đồi kinh tế gia đ&igrave;nh từ m&ocirc; h&igrave;nh ếch.</font></strong></p><p><strong><font size="4">&nbsp;+ Cung cấp sĩ v&agrave; lẽ cho nh&agrave; h&agrave;ng, thương l&aacute;i...... </font></strong><br /></p><p><font size="4">&nbsp;- ẾCH GIỐNG(BỐ MẸ):c&acirc;n nặng từ 0.4~0.6kg/1 con</font></p><p><font size="4">&nbsp;- ẾCH THỊT:&nbsp; Số lượng lớn</font></p><p><font size="4">&nbsp;- ẾCH CON: Số lượng lớn</font></p><p><font size="4">&nbsp;+ GI&Aacute; CẢ: THOẢ THUẬN</font></p><p><font size="4">&nbsp;+ Hướng dẩn kỹ thuật nu&ocirc;i ếch, phối giống c&aacute;ch n&agrave;o để sinh sản cho đạt hiệu quả cao,&nbsp; đặc biệt l&agrave; nhận biết&nbsp; ếch n&agrave;o trứng đ&atilde; gi&agrave;, ếch n&agrave;o trứng non.....m&agrave; ta cho phối giống.</font><br /></p><p><font size="4">&nbsp;+ ĐẶC BIỆT: Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; chế độ ưu đ&atilde;i&nbsp; cho b&agrave; con ở xa&nbsp; mua ếch với số lượng lớn</font></p><p><strong><font size="4">K&iacute;nh mong qu&yacute; b&agrave; con hợp t&aacute;c với ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&ugrave;ng nhau đưa nền kinh tế gia đ&igrave;nh vươn l&ecirc;n.</font></strong></p><p><font size="4">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o! </font></p><p>&nbsp;</p><p><u><strong><font size="3">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp; </font></strong></u></p><p><strong><font size="3">ĐT: 0937.421.669( Ch&uacute; 9) </font></strong></p><p><strong><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0987.157.427( phượng)</font></strong></p><p><strong><font size="3">Email: nbp200610@yahoo.com.vn</font></strong></p><p><strong><font size="3">ĐC: Đức ng&atilde;i 1, đức lập thượng, đức ho&agrave;, long an </font></strong><br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email: nbp200610@yahoo.com.vn