chuyen cung cap ech giong tai hung yen va cac tinh lan can

  • Thread starter hai ha2
  • Ngày gửi
H

hai ha2

Guest
#1
chuyen cung cap ech giong tai HUNG YEN va cac tinh lan can voi gia ca hop ly theo thoa thuan. Ai co nhu cau nuoi thi lien he theo so dien thoai: 0987570133! co tro giup ve ky thuat nuoi duong ech dat hieu qua kinh te cao! sau day em xin gởi tới mọi ngừơi kỹ thuật nu&ocirc;i dữơng v&agrave; chăm s&oacute;c ếch nu&ocirc;i bằng hồ xi măng để đạt đựoc hiệu quả cao nhất khi b&agrave; con nu&ocirc;i ếch.<br /><u>1. X&acirc;y dựng chuồng trại:</u><br />Diện t&iacute;ch: d&agrave;i: 8m, rộng: 3.5m, cao: 1,2m<br />X&acirc;y bằng gạch kh&ocirc;ng cần t&ocirc; xi măng,kh&ocirc;ng cần t&ocirc; đ&aacute;y hồ.<br />Đ&aacute;y hồ l&agrave;m cho bằng phẳng kh&ocirc;ng cần độ nghi&ecirc;n nhiều, ở giữa l&agrave;m 1 đường tho&aacute;t nước s&acirc;u khoản 5cm. <br />L&agrave;m ống tho&aacute;t nước bằng ống nhựa (phi 60) <br />Đ&aacute;y l&oacute;t bạt nhựa loại 2 lớp (cam &amp; xanh) k&iacute;ch thước: 4m x 9m<br />Xếp c&aacute;c g&oacute;c của bạt nhựa lại sao cho giữ nước lại l&agrave; được, d&ugrave;ng đinh cố định bạt nhựa lại.<br /><img src="http://img819.imageshack.us/img819/346/32011a1300755926pic0215.jpg" border="0" /><br />---------------<br /><u>2. Chọn ếch giống:</u><br />Chọn con giống điều kh&ocirc;ng được ch&ecirc;nh lệch k&iacute;ch thước v&igrave; con lớn sẽ cắn con nhỏ l&agrave;m chết con giống. Chọn con giống kh&ocirc;ng dị tật (m&ugrave;,ch&acirc;n dị tật). Nh&igrave;n ếch c&oacute; m&agrave;u sậm b&oacute;ng.<br /><img src="http://img856.imageshack.us/img856/2872/32011a1300756249clip009.jpg" border="0" /><br />---------------<br /><u>3.Chăm s&oacute;c ếch :</u><br />Nu&ocirc;i ếch quan trọng nhất l&agrave; nguồn nước, mỗi ng&agrave;y đều thay nước.<br />Thức ăn ph&ugrave; hợp với k&iacute;ch cỡ của ếch. Khi ếch mới bắt về khoản 35 ng&agrave;y tuổi đến 60 ng&agrave;y tuổi n&ecirc;n cho ăn thừơng xuy&ecirc;n ng&agrave;y khoản 5 lần với lượng thức ăn vừa đủ như vậy ếch sẽ rất mau lớn. Từ 60 ng&agrave;y tuổi trở l&ecirc;n cho ăn ng&agrave;y 3 lần.<br />Thức ăn từ 35 độ đạm trở l&ecirc;n ếch sẽ mau lớn.<br />Khi ếch từ 60 ng&agrave;y tuổi trở l&ecirc;n ch&uacute;ng ta n&ecirc;n vệ sinh chuồng trại v&agrave; s&aacute;t tr&ugrave;ng để tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng lở lo&eacute;t ở ếch thuốc s&aacute;c tr&ugrave;ng: Iodine 75% c&oacute; b&aacute;n tại c&aacute;c tiệm thủy sản<br />Thuốc ph&ograve;ng bệnh cho ếch chủ yếu l&agrave; bệnh ph&igrave;nh hơi d&ugrave;ng men ti&ecirc;u h&oacute;a mua ở c&aacute;c tiệm thuốc thủy sản.<br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hai ha
- Địa chỉ: tp hung yen
- Tel, Fax: 0987570133
- email: haihactm@gmail.com
 

Top