Chuyên cung cấp gà ác,bồ câu làm sẵn giao các quán ăn,nhà hang.

#1
chuyên cung cấp gà ác,bồ câu làm sẵn giao các quán ăn,nhà hàng ...giao giá sỉ,chất lượng cao.mọi chi tiết xin liên hệ 0978987152.không ngại xa,rất mong làm ăn lâu dài.
[DOUBLEPOST=1426643734][/DOUBLEPOST]chuyên cung cấp gà ác,bồ câu làm sẵn giao các quán ăn,nhà hàng ...giao giá sỉ,chất lượng cao.mọi chi tiết xin liên hệ 0978987152.không ngại xa,rất mong làm ăn lâu dài.
 

#2
chuyên cung cấp gà ác,bồ câu làm sẵn giao các quán ăn,nhà hàng ...giao giá sỉ,chất lượng cao.mọi chi tiết xin liên hệ 0978987152.không ngại xa,rất mong làm ăn lâu dài.
[DOUBLEPOST=1426643734][/DOUBLEPOST]chuyên cung cấp gà ác,bồ câu làm sẵn giao các quán ăn,nhà hàng ...giao giá sỉ,chất lượng cao.mọi chi tiết xin liên hệ 0978987152.không ngại xa,rất mong làm ăn lâu dài.
Bo cau gia bao nhieu 1 con.neu dc minh lay so luong lon va on dinh
Sdt la 0916997373