Chuyên cung cấp gà giống và gà thịt các loại

  • Thread starter Nguyá»…n Thành Tâm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Thành Tâm

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thành Tâm
- Địa chỉ: P.Khánh Hậu, TP Tân An, Long An
- Tel, Fax: 0919936324
- email: nguyenthanhtam.fi@gmail.com
================================

Chuy&ecirc;n cung cấp giống g&agrave; con c&aacute;c loại (g&agrave; hơ m&ocirc;ng, g&agrave; tre, g&agrave; sao, g&agrave; đất).<br /> Nhận cung cấp g&agrave; thịt c&aacute;c loại cho nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn, thương l&aacute;i tại Tp.HCM, Long An, Tiền Giang.<br /> Địa chỉ trang trại g&agrave;: Phường Kh&aacute;nh Hậu, Tp T&acirc;n AN, Long AN.<br /> Li&ecirc;n hệ: A.Trung 0919.936.324<br /> Đặc biệt: GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI <img height="768" width="1024" border="0" src="http://i245.photobucket.com/albums/gg54/kienpro999/gasao1.jpg" />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top