Chuyên Cung Cấp Gà Lai

#1
Đầu tiên trai gà Anh Tùng xin kính chào bà con gần xa.
Hiện nay do nhu cầu. Trại gà Anh Tùng chuyên cung cấp các loại gà lai mỹ 50%-70%; gà mỹ chính gốc(gà rặt).Những chú gà dc tuyển chọn, sàng loc rất kỹ cho nên mang lai chất lượng rất cao...:D:D:D
Đây là ảnh của một số chú gà. Anh em tham khảo


moi chi tiết xin kiên hệ ĐT:0908947508(gặp A Tùng)
 

anhthy

Lữ khách
#2
Đầu tiên trai gà Anh Tùng xin kính chào bà con gần xa.
Hiện nay do nhu cầu. Trại gà Anh Tùng chuyên cung cấp các loại gà lai mỹ 50%-70%; gà mỹ chính gốc(gà rặt).Những chú gà dc tuyển chọn, sàng loc rất kỹ cho nên mang lai chất lượng rất cao...:D:D:D
Đây là ảnh của một số chú gà. Anh em tham khảo


moi chi tiết xin kiên hệ ĐT:0908947508(gặp A Tùng)
Cho ÐC trai gà ði A.Tùng oi
 
Top