CHUYEN CUNG CAP GA SAO THIT

yeudongvat

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRAI GA SAO T&C
- Địa chỉ: TPHCM
- Tel, Fax: 0933811080_0906307000
- email: THANH_TAM602@YAHOO.COM
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px"><font size="5"><font color="#ff0000">TRANG TRAI G&Agrave; SAO T&amp;C</font></font><br /><font size="5"><font color="#339900">TRANG TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP G&Agrave; SAO THỊT CAO SẢN SỐ LƯỢNG LỚN CHO NH&Agrave; H&Agrave;NG,L&Agrave;NG NƯỚNG...GI&Aacute; ƯU Đ&Atilde;I CHO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG HỢP T&Aacute;C L&Acirc;U D&Agrave;I.K&Iacute;NH MONG ĐỢC SỰ QUAN T&Acirc;M CỦA QU&Yacute; KH&Aacute;CH...</font></font><br /><font size="5"><font color="#0000cc">*MOI CHI TIET XIN LIEN HE:0933811080(TAM)...0906307000(CHUONG)</font></font><br /><font size="5"><font color="#0000cc">*EMAIL:&nbsp;<a style="color: #088108; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=mailto:THANH_TAM602@YAHOO.COM">THANH_TAM602@YAHOO.COM</a><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" /></font></font><br /><font color="#ff0000">*<font size="4">NAM CU SAP HET NAM MOI SAP TOI CO VAI LOI CHUC DEN CA NHA:<font color="#000000">Năm mới m&igrave;nh xin ch&uacute;c tất cả c&aacute;c ace: d&ugrave; thất bại hay th&agrave;nh c&ocirc;ng, d&ugrave; l&ocirc;ng b&ocirc;ng hay đang l&agrave;m việc, d&ugrave; đang ăn tiệc hay ở nh&agrave;, d&ugrave; gi&agrave; hay trẻ, d&ugrave; đang sắp đẻ hay chưa c&oacute; chồng, d&ugrave; l&agrave; rồng hay l&agrave; t&ocirc;m, d&ugrave; đang bia &ocirc;m hay tr&agrave; đ&aacute;, d&ugrave; c&oacute; h&uacute;t thuốc l&aacute; hay l&agrave; ko, d&ugrave; c&oacute; c&ocirc;ng hay c&oacute; tội, d&ugrave; bơi lội hay karate, d&ugrave; đi xe hay đi bộ... 2011 vui vẻ hạnh ph&uacute;c, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nhiệm vụ được giao v&agrave; kiếm được việc l&agrave;m tốt . Năm mới! Đau đầu v&igrave; nh&agrave; gi&agrave;u ! Mệt mỏi v&igrave; học giỏi ! Buồn phiền v&igrave; nhiều tiền ! Ngang tr&aacute;i v&igrave; xinh g&aacute;i ! Tai hại v&igrave; đẹp zai! V&agrave; mất ngủ v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; đối thủ !&nbsp;</font></font></font></span>
 

Top