Chuyên cung cấp gạo xuất khẩu số lượng lớn ! Vài trăm nghìn tấn

chodacsan.net

Thành viên mới
#1

Chúng tôi chuyên tích trữ gạo để xuất khẩu với số lượng khá lớn .
Hiện tại đang trữ hàng trăm nghìn tấn để phục vụ cho các đối tác và cty có nhu cầu lấy để xuất khẩu !
Trữ lượng: Trăm nghìn tấn ( ko giới hạn )

Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone: 0975.075.214
Name: Mr Phong
Email: lvphonglv@gmail.com

 

chodacsan.net

Thành viên mới
#2
Trữ lượng: Trăm nghìn tấn ( ko giới hạn )

Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone: 0975.075.214
Name: Mr Phong
Email: lvphonglv@gmail.com

 

chodacsan.net

Thành viên mới
#3
Trữ lượng: Trăm nghìn tấn ( ko giới hạn )

Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone: 0975.075.214
Name: Mr Phong
Email: lvphonglv@gmail.com
 

chodacsan.net

Thành viên mới
#4
Trữ lượng: Trăm nghìn tấn ( ko giới hạn )

Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone: 0975.075.214
Name: Mr Phong
Email: lvphonglv@gmail.com


 

chodacsan.net

Thành viên mới
#5
Trữ lượng: Trăm nghìn tấn ( ko giới hạn )

Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone: 0975.075.214
Name: Mr Phong
Email: lvphonglv@gmail.com


 

chodacsan.net

Thành viên mới
#6
Cần tìm đối tác thu mua nông sản , thực phẩm số lượng lớn: Phone: 0975.075.214 ( Mr Phong ) Email: lvphonglv@gmail.com
- Tỏi Lý Sơn+Ớt chỉ thiên+Đường thốt nốt+Thạch dừa + kẹo dừa+Hạt điều các loại+ Mè( vừng) đen , trắng
Và một só loại khác

 

chodacsan.net

Thành viên mới
#7
Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone: 0975.075.214
Name: Mr Phong
Email: lvphonglv@gmail.com


 

chodacsan.net

Thành viên mới
#8
Trữ lượng: Trăm nghìn tấn ( ko giới hạn )

Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone: 0975.075.214
Name: Mr Phong
Email: lvphonglv@gmail.com
 

chodacsan.net

Thành viên mới
#10
Trữ lượng: Trăm nghìn tấn ( ko giới hạn )

Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone: 0975.075.214
Name: Mr Phong
Email: lvphonglv@gmail.com


 

chodacsan.net

Thành viên mới
#11
Trữ lượng:
Trăm nghìn tấn ( ko giới hạn )​

Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone:
0975.075.214​
Name:
Mr Phong​
Email:
lvphonglv@gmail.co
m
--------

Trữ lượng:
Trăm nghìn tấn ( ko giới hạn )​

Các cá nhân hay đối tác có nhu cầu lấy gạo để xuất khẩu vui lòng liên hệ về
Phone:
0975.075.214​
Name:
Mr Phong​
Email:
lvphonglv@gmail.com


 
Last edited: