Chuyên Cung Cấp hải sản Phan Thiết chính gốc, giá rẻ !!!

#1
CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ VÀ LẺ CÁC LOẠI MỰC PHAN THIẾT

ĐỊA CHỈ: LÔ 48A CẢNG CÁ PHAN THIẾT, P. ĐỨC THẮNG,TP. PHAN THIẾT
VPĐD: 124/25B NGUYEN DINH CHIEU, P.4, Q. PHÚ NHUẬN, TP. HỒ CHÍ MINH


Hãy đến với chúng tôi để được trải nghiệm độ "tươi ngon" của hải sản vùng biển Phan Thiết. Với vị trí địa lý và nguồn tài nguyên thủy, hải sản phong phú, chúng tôi luôn luôn đảm bảo về mặt " Chất Lượng" (không dùng hóa chất, không bơm nước, ít hao hụt, đảm bảo độ tươi và giòn ngon).

Cùng với đội ngũ nhân viên nhiệt tình và năng động sẽ phục vụ quý thực khách hết mình.Quý khách sẽ hài lòng.
Chúng tôi gồm có:
 • Mực trứng nguyên con
 • Mực trứng sữa nguyên con
 • Mực ống nguyên con(có nhiều size)
 • Mực nang làm sạch( có nhiều size)
 • Mực lá nguyên con
 • Mực lá 1 nắng
 • Bạch tuộc
 • Răng Mực
 • Các Loại Sò: Sò Dương, Sò Điệp, Sò Lông
 • Các loại Ốc: Ốc Đỏ, Ốc Vôi, Ốc Nhung, Ốc Hương
  Cua Cà Mau

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận bảng báo giá.
Giao hàng tận nơi trong nội địa thành phố từ 20kg trở lên với tất cả các loại.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0989.67.68.66 - Ms. Dung hoặc email: andungpt@gmail.com
 

Last edited:
#2
up cho buổi sáng

--------

Nhà hàng hoặc đại lý nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ 0989.67.68.66-Ms Dung
 
Last edited:
#3
Mực Trứng A Phan Thiết chính gốc ngon mà rẻ, hấp, nướng, chiên giòn đều tuyệt vời. Hàng đảm bảo uy tín, chất lượng nha.
Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ ngay 0989.67.68.66 - Ms Dung
Hoặc tới ngay địa chỉ 124/25B Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q. phú Nhuận
Nhà hàng hoặc đại lý có nhu cầu cũng xin liên hệ ngay số điện thoại 0989.67.68.66- Ms Dung. Cung cấp sỉ và lẻ luôn, có thể xuất khẩu với số lượng lớn. Ngoài ra bên vựa hải sản Hải Dương chúng tôi còn 1 số mặt hàng khác chuyên về Mực, ốc, Sò.
Liên hệ ngay số điện thoại: 0989.67.68.66-Ms Dung hoặc email : dungnguyen_hdc@yahoo.com

--------

up cho mực trứng nè
 
Last edited:
#6
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #0070c0; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">VỰA HẢI SẢN HẢI DƯƠNG</span></strong><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #0070c0"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #0070c0; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">CHUY&Ecirc;N PH&Acirc;N PHỐI SỈ V&Agrave; LẺ C&Aacute;C LOẠI MỰC PHAN THIẾT</span></strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"><br /> </span><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ĐỊA CHỈ: L&Ocirc; 48A CẢNG C&Aacute; PHAN THIẾT, P. ĐỨC THẮNG,TP. PHAN THIẾT</span></strong><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">VPĐD: 124/25B NGUYỄN Đ&Igrave;NH CHIỂU, P.4, Q. PH&Uacute; NHUẬN, TP. HỒ CH&Iacute; MINH</span></strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"><br /> <br /> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">H&atilde;y đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được trải nghiệm độ &quot;tươi ngon&quot; của hải sản v&ugrave;ng biển Phan Thiết. Với vị tr&iacute; địa l&yacute; v&agrave; nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n thủy, hải sản phong ph&uacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n lu&ocirc;n đảm bảo về mặt &quot; Chất Lượng&quot; (kh&ocirc;ng d&ugrave;ng h&oacute;a chất, kh&ocirc;ng bơm nước, &iacute;t hao hụt, đảm bảo độ tươi v&agrave; gi&ograve;n ngon).</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"><br /> <br /> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&ugrave;ng với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n nhiệt t&igrave;nh v&agrave; năng động sẽ phục vụ qu&yacute; thực kh&aacute;ch hết m&igrave;nh.Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ h&agrave;i l&ograve;ng.</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"><br /> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Ch&uacute;ng t&ocirc;i gồm c&oacute;:</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"><br /> </span><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Mực trứng sữa nguy&ecirc;n con</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Mực ống nguy&ecirc;n con(c&oacute; nhiều size)</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Mực nang l&agrave;m sạch( c&oacute; nhiều size)</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Mực l&aacute; nguy&ecirc;n con</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Mực l&aacute; 1 nắng</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Bạch tuộc</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Răng Mực</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&aacute;c Loại S&ograve;: S&ograve; Dương, S&ograve; Điệp, S&ograve; L&ocirc;ng</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&aacute;c loại Ốc: Ốc Đỏ, Ốc V&ocirc;i, Ốc Nhung, Ốc Hương</span></strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"><br /> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để nhận bảng b&aacute;o gi&aacute; tốt nhất v&agrave; được tư vấn nhiệt t&igrave;nh.</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"><br /> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Giao h&agrave;ng tận nơi trong nội địa th&agrave;nh phố từ 10kg trở l&ecirc;n với tất cả c&aacute;c loại.</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #4d4d4d"><br /> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: #3e3f41; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fcfcfc; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> </span></p> <strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Nguyễn An Dung - 0989.67.68.66</span></strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333"><br /> </span><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Email: dungnguyen_hdc@yahoo.com</span></strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333"><br /> </span><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Ph&ograve;ng Kinh Doanh - Vựa hải sản Hải Dương</span></strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333"><br /> </span><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">1124/25B Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, P4, Q.Ph&uacute; Nhuận</span></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn An Dung
- Địa chỉ: 124/25B Nguyễn Đình Chiểu,P4, Q.PN
- Điện thoại: 0989676866 - Fax:
- email: dungnguyen_hdc@yahoo.com
 
#7
Nhà hàng hoặc đại lý nào có nhu cầu thì liên hệ mình nha.0989.67.68.66 - Ms Dung
 

#15
up up...quý nhà hàng hoặc đại lý có nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận bảng báo giá tốt nhất nha.
 
#16
up up up nhà hàng hoặc đại lý có nhu cầu xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận bảng báo giá tốt nhất nha