Chuyên cung cấp hạt bo bo (ý dĩ) số lượng lớn để xuất khẩu

chodacsan.net

Thành viên mới
#1

Chúng tôi hiện có kho dự trữ hạt bo bo( ý dĩ) số lượng khá lớn khoảng vài trăm tấn để xuất khẩu và tiêu thụ nọi địa.
Các cá nhân và đối tác có nhu cầu thu mua để xuất khẩu vui lòng liên hệ vè

Phone: 0975.075.214 ( Mr Phong )
Email: lvphonglv@gmail.com 

chodacsan.net

Thành viên mới
#2
Chúng tôi hiện có kho dự trữ hạt bo bo( ý dĩ) số lượng khá lớn khoảng vài trăm tấn để xuất khẩu và tiêu thụ nọi địa.
Các cá nhân và đối tác có nhu cầu thu mua để xuất khẩu vui lòng liên hệ vè

Phone: 0975.075.214 ( Mr Phong )
Email: lvphonglv@gmail.com

 

chodacsan.net

Thành viên mới
#3
Chúng tôi hiện có kho dự trữ hạt bo bo( ý dĩ) số lượng khá lớn khoảng vài trăm tấn để xuất khẩu và tiêu thụ nọi địa.
Các cá nhân và đối tác có nhu cầu thu mua để xuất khẩu vui lòng liên hệ vè

Phone: 0975.075.214 ( Mr Phong )
Email: lvphonglv@gmail.com


 

chodacsan.net

Thành viên mới
#4
Chúng tôi hiện có kho dự trữ hạt bo bo( ý dĩ) số lượng khá lớn khoảng vài trăm tấn để xuất khẩu và tiêu thụ nọi địa.
Các cá nhân và đối tác có nhu cầu thu mua để xuất khẩu vui lòng liên hệ vè

Phone: 0975.075.214 ( Mr Phong )
Email: lvphonglv@gmail.com