Chuyên cung cấp lưới đánh cá nhập khẩu từ Nhật Bản

  • Thread starter VÅ© Hường
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Vũ Hường

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Hường
- Địa chỉ: 98 Hào Nam, Hà Nội
- Tel, Fax: 0120.8617.455
- email: vuhuong2312@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp loại lưới đ&aacute;nh c&aacute; chất lượng cao nhập khẩu từ Nhật Bản. Với gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn mang lại lợi nhuận cao nhất cho người sử dụng. Ai c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>Vũ Hường:0120.8617.455.</p><p>C&ocirc;ng ty Cp đầu tư sản xuất &Aacute; Ch&acirc;u</p><p>Số 98 H&agrave;o Nam, H&agrave; Nội</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top