chuyên cung cấp máy làm bánh tráng , hũ tiếu , máy làm bún ...

  • Thread starter xuandieunguyen
  • Ngày gửi
X

xuandieunguyen

Guest
#1
<p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p><strong>PHU AN HUY Co.,Ltd <br /></strong><strong><em>Quality Service for Your Industry <br /></em></strong><strong><em>EU Standard Engineering products &amp; se <br /></em></strong><strong><em>407 TTH21, Ward Tan Thoi Hiep, 12 Dist , HCMC, S.R.Vietnam <br /></em></strong><strong><em>Hotline: 0985 583 641&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Fax : 08.625 66788 <br /></em></strong><strong><em>E.mail : </em></strong><a href="mailto:phuanhuycoltd@gmail.com"><em>phuanhuycoltd@gmail.com</em></a><strong><em> <br /></em></strong><strong>Website :&nbsp; www. phuanhuy.com <br /></strong><strong>Website :&nbsp; www. namchamvinhcuu.com <br /></strong><strong>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng đ&atilde; quan t&acirc;m sử dụng sản phẩm của C&ocirc;ng Ty <br /></strong><strong>PH&Uacute; AN HUY trong thời gian qua. <br /></strong><strong>C&ocirc;ng ty Ph&uacute; An Huy chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại&nbsp; m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị linh kiện,trong lĩnh vực <br /></strong><strong>Khai th&aacute;c Kho&aacute;ng Sản,Chế biến thức Ăn Gia S&uacute;c.Chế biến n&ocirc;ng sản thủy hải sản, <br /></strong><strong>xi măng, ph&acirc;n b&oacute;n, h&oacute;a chất , đ&oacute;ng t&agrave;u, x&agrave; lan, x&acirc;y dựng&hellip; <br /></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH PHÚ AN HUY
- Địa chỉ: 407 TTH21,P.TÂN THỚI HIỆP, Q.12, TPHCM
- Điện thoại: 08.62566788 - Fax: 08.62566788
- email: phuanhuycoltd@gmail.com
 

Top