CHUYEN CUNG CAP Methionine activity - MHA (Cua Novos-My)

  • Thread starter Do Thanh Tung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

Do Thanh Tung

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Do Thanh Tung
- Địa chỉ: 38 D1 Nguyen Thi Thap, Kp2, P.Tan Phong, Q7 TP HCM
- Tel, Fax: 08 38480869 ::: FaX 08 38480875
- email: tung@thanhhaoffice.com.vn
================================

<p><span /></p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Methionine activity 84% min<br /></em>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Calcium 12% max<br /></em><strong><em>* Sa&ucirc;n pha&aring;m cu&ucirc;a ta&auml;p &ntilde;oa&oslash;n NOVUS &ndash; My&otilde; SX<br /></em></strong><p><strong><em>* Tro&iuml;ng l&ouml;&ocirc;&iuml;ng 25Kgs/ bao.</em></strong></p><p><em><strong>*</strong> <strong><u>Gia: 85,000/VN&Ntilde;kg</u>&nbsp;</strong></em></p><p><strong><em><span /></em></strong></p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Xin vui lo&oslash;ng lie&acirc;n he&auml;:<u> </u>&nbsp;<br /></strong></em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><strong><em>&Ntilde;O&Atilde; THANH TU&Oslash;NG<br /></em></strong><strong><em>Tel: 38480869 &ndash; 0913 910799</em></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u><br /></u><p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"> </font></font></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top