Chuyên cung cấp mì, bí đỏ, bắp...

  • Thread starter My nhan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

My nhan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: My nhan
- Địa chỉ: Tánh Linh, Bình Thuận
- Tel, Fax: 0937732039
- email: vanthaitam@yahoo.com.vn
================================

<p>Đại l&yacute; chuy&ecirc;n cung cấp m&igrave;, b&iacute; đỏ, bắp, hạt đều...</p><p>Vui l&ograve;ng xin li&ecirc;n hệ: Đại l&yacute; Anh Thư T&aacute;nh Linh, B&igrave;nh Thuận</p><p>ĐTDD: 0937732039 - 0908780488</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop