Chuyên cung cấp mua bán trao đổi chó, mèo, gà, chim cảnh,,,

  • Thread starter mr.dat_computer
  • Ngày gửi
M

mr.dat_computer

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: #000099">Chuy&ecirc;n cung cấp mua b&aacute;n trao đổi con giống vật nu&ocirc;i gia đ&igrave;nh qu&yacute; hiếm. C&oacute; đầy đủ c&aacute;c chủng loại ch&oacute;, m&egrave;o, g&agrave;, chim cảnh,,, nhận phối giống v&agrave; đặt h&agrave;ng theo y&ecirc;u cầu,,, Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng LH trực tiếp. Cảm ơn!!!</span></span><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: #000099"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--><span class="apple-style-span"></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: #000099">Tuấn 0906655551-0916766866 (04.22107322)</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: #000099">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: #000099"><br /> <span class="apple-style-span">D/C: 109b Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m-H&agrave;Nội</span></span><span class="apple-style-span"><br /> </span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: #000099">click link xem ảnh v video</span></span><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: #000099"><br /> <span class="apple-style-span"><a target="_blank" href="http://muare.vn/raovat/3674516"><span style="text-decoration: none">http://muare.vn/raovat/3674516</span></a></span><br /> <br /> <span class="apple-style-span"><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=YJqcuiHnm40">http://www.youtube.com/watch?v=YJqcuiHnm40</a></span></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tuấn
- Địa chỉ: 109b Hoàng Hoa Thám-HàNội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: mr.dat_computer@yahoo.com.vn