chuyên cung cấp trà xanh laba và chuối laba Đà Lạt

  • Thread starter Phan Viết Cường
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phan Viết Cường

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Viết Cường
- Địa chỉ: 96/4 đường 18B F BH Hòa A Bình Tân Tp. HCM
- Tel, Fax: 0972.516.905
- email: phanvietcuongqn@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="3">T&ocirc;i&nbsp;c&oacute; vựa thu mua&nbsp;l&aacute; tr&agrave; xanh, gốc tr&agrave; xanh v&agrave; chuối đều mang thương hiệu Laba&nbsp;l&agrave; một đặc&nbsp;sản nổi tiếng ở x&atilde; Ph&uacute; Sơn L&acirc;m&nbsp;H&agrave; L&acirc;m Đồng&nbsp;tại Tp.HCM.Hiện tại t&ocirc;i đang ph&acirc;n phối tại Tp.HCM.Rất mong được sự hợp t&aacute;c của c&aacute; nh&acirc;n,DN,c&ocirc;ng ty để ti&ecirc;u thụ c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản qu&iacute; gi&aacute; n&agrave;y mang thương hiệu Laba-Đ&agrave; Lạt.</font></p><p><font size="3">Xin li&ecirc;n hệ ĐT : 0972.516.905 (Viết Cường)</font></p><p><font size="3">email: <a href="mailto:phanvietcuongqn@yahoo.com.vn">phanvietcuongqn@yahoo.com.vn</a></font></p><p><font size="3" /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop