CHUYÊN CUNG CẤP TRỨNG GÀ SAO GIỐNG TẠI TP.HCM

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN MINH HẢI
- Địa chỉ: 97 VĨNH HỘI F4 Q4 TP.HCM
- Tel, Fax: 0972723969 ::: FaX
- email: minhhaism@gmail.com
================================

<p><strong><font size="6">Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp <em><u>TRỨNG G&Agrave; SAO GIỐNG</u></em> chất lượng cao, với số lượng &iacute;t hoặc số lượng lớn. Giao h&agrave;ng tr&ecirc;n tận nơi, nhận bao ti&ecirc;u sản phẩm.... Li&ecirc;n hệ Số 97 Vĩnh Hội, P4, Quận 4 TP.HCM. Điện thoại li&ecirc;n lạc : 0972723969 tại TP.HCM</font></strong></p> <p> <br /> <img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/07/08/201007110858_dscf0029__fileminimizer_.jpg.jpg" /> <br /> <br /> </p>
 

Top