chuyên cung cấp zeolite để sản xuất phân bón nhả chậm

  • Thread starter Phạm Việt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phạm Việt

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Việt
- Địa chỉ: 248A Nguyễn Công Trứ , Tuy Hòa- Phú Yên
- Tel, Fax: 0908594622 ::: FaX 0573826541
- email: phamvietkg68@yahoo.com
================================

<p>Trong những năm gần đ&acirc;y việc ứng dụng zeolite v&agrave;o việc sản xuất ph&acirc;n nhả chậm( ph&acirc;n th&ocirc;ng minh)&nbsp;đ&atilde; được c&aacute;c doanh nghiệp sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n trong nước đẩy mạnh thực hiện. Nhằm đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu cung cấp zeolite cho c&aacute;c đối t&aacute;c DNTN Kim Phước đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng mở rộng quy m&ocirc; sản xuất v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm. Nếu đối t&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu cần cung cấp zeolite số lượng lớn xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp với doanh nghiệp ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p>Li&ecirc;n hệ trực tiếp : Mr. Việt</p><p>DT: 0908594622</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top